Saliha Kadın…

Saliha Kadın…

Esra Demir Saliha Kadın Olmak

Hatırlayamadığım bir günde, hatırlayamadığım bir hocamın, metnini tam hatırlayamadığım bir hadis rivayetini nakletmek istiyorum: Kadınlardan bir grup soruyor Peygamber Efendimize: “Ya Resulullah kadınların en hayırlısı kimdir?” Cevap veriyor Allah’ın Rasulü: “En hayırlı kadın odur ki, kocası kendisine baktığı zaman, yüreğine serinlik gelip, hoşnut olan; emrettiği zaman kocasına itaat eden, kendisini arzuladığı zaman kocasını rencide etmeyip, ona karşı direnmeyen kadındır.”  Belki de o an da dünya hayatının laçkalaşmış ilişkileri aklıma geldiği için anlamsızca kalakaldım. Ve sadece asıl mesaj kaldı hatıramda. Şöyle bir etrafınıza baktığınızda Allah’ın, Peygamber’in öylesine yücelttiği varlık olan “kadın” şimdilerde kaybolan bir mefhum… Yanlış anlaşılmaya mahal vermeden düzeltmek isterim; kaybolan anlam başkalarının üzerine yüklenmemeli, biz “kadın”lara sorulmalıdır. Hangimiz saliha kadın olabilmek için bir adım atıyoruz ki? Hangimiz uğraşıyoruz Allah’ın rızasını kazanmak için ?

Salih; katıksız, kaliteli demektir. Biz bunu Efendimiz zamanında yaşamış olan sahabi için kullanırız genelde. Salih evlat deriz, salih ismini erkeklere veririz vs. Ancak kadınlarda pek vurgulamayız. Kuran ve hadislerde ise sıkça geçer ‘saliha kadın’ tabiri. Nedir saliha kadın? Şöyle tabir ediyor Peygamber Efendimiz: “Kişinin sahip olduğu en kıymetli hazineyi size haber vereyim mi? Saliha kadındır ki, yüzüne baktığı zaman kocasını sevindirir, emrettiğinde itaat eder, yanında olmadığı zaman kocasının haklarını korur.”

Esra Demir Saliha Kadın Olmak

Baba ocağından ayrılana kadar namusunu koruyan, Kuranını okuyan, namazını kılan, yediğini helalden yiyen hanımlar salihlik mertebesini yükselebilir. Ancak evlendiğinde helali olan erkeği taşıyacak olan, ondan manevi anlamda yükümlü kimse olmuştur. Artık o normal bir müslüman kadın gibi değil, eşinin dünyaya mı ahirete mi yöneleceği konusunda yol gösterecek olan, gayretni, ibadetini yükseltebilecek veya düşürebilecek olan bir konumdadır. Tıpkı hamile bir kadının iki candan sorumlu olduğu gibi; eşinden de sorumludur evli kadın. Bunun için Rasulullah tariflerinde ‘eşinin kendisine baktığında mutluluk hissedeceği kadın’a saliha kadın diyor. Erkeklerin savaş meydanında kazandıkları cihad sevabını, kadınların evlerinde erkekleri cihada hazırlarken kazandığı vurgulanıyor. Kadınlar için meydanlara çıkmadan, mallar infak etmeden; eşlerini Allah yolunda güçlü tutarak o makamları kazanmalarının mümkün olduğu söyleniyor. Bunu vaadeden elbette ki bizler değil, Allah’ın Rasulü’dür. Alemlere rahmet olarak gönderilen elçinin, kadınlara sunduğu en büyük vaattir.

Saliha kadınlardan dünya tarihinde bizim için en kaliteli örnek dört adettir. Bunlar dört mübarek mümine hanımdır: Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hz. Hatice ve Hz. Fatıma. Kendileri islam aleminde takva ve şerefleriyle ün kazanmış ve cenneti haketmiş insanlardır. Karşı tezde ise Hz. Nuh ile Hz. Lut’un asi kadınları yer almaktadır. Kendileri ‘saliye kadınlar’ olarak da adlandırılabilir. Onlar Allah’ı inkar etmiş mübarek eşlerine eziyette bulunmuşlardır. Bundan dolayı Kur’an- ı Kerim’de onların ebedi cehenneme girecekleri haber edilmiştir.

Esra Demir Saliha Kadın Olmak

Konuyla ilgili diğer bir hadis ise şöyledir: Ahmed b. Hanbel’in Müsnedi’nden Ravisi; Huseyn b. Hasan’dan o da teyzesinden rivayet edilmiştir: Teyzesi diyor ki, bir iş için Efendimiz’e gelmiştim, işimi halledince Efendimiz dedi ki: “Kocan hayatta mı?” Ben “Evet Ya Resulullah!” dedim. Dedi ki: “Nasıl onunla aran?” Dedim ki: “Aram çok iyi Ya Resulullah! Aciz kaldığım hizmetler dışında bütün gücümü kullanarak bana düşen görevleri yapmaya çalışıyorum.” Efendimiz dedi ki: “Böyle yapmaya devam et; çünkü o senin ya cennetin ya cehennemindir.” Allah Resulü’ne sordum: “Kadın üzerinde en çok hak sahibi olan insan kimdir?”, “Kocandır” Peki, Ya Resulullah! Erkek üzerinde en büyük hak sahibi olan kimdir? “Annesidir?” buyuruyor.

Sabahlara kadar ibadet eden, kendini Allah’a adamış kadın değildir “Saliha Kadın”. Bilakis kendisiyle birlikte eşini de kurtarmak için çabalayan, eşi ona baktığında, gözlerinde cenneti gördüğü kadındır Saliha Kadın.

Ömer b.el-Hattab şöyle der: “Saliha kadın dünyalık sayılmaz; çünkü saliha kadın kişiyi ahirete yönlendirir.” Yine Hz.Ömer : “Bir kula imandan sonra saliha kadından daha hayırlı bir şey verilmemiştir!” buyuruyor.

“Saliha” sıfatına nail olabilmemiz duası ile…

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir