Kadın ve Erkek Birbirleriyle Tokalaşabilir mi?

Kadın ve Erkek Birbirleriyle Tokalaşabilir mi?

Kadın ve Erkek Birbirleriyle Tokalaşabilir mi

Kadın ve Erkeğin Tokalaşması Caiz mi??

Bir erkek kendisine nikahı düşebilen yabancı bir kadınla; bir kadın da baba, kardeş, amca ve dayıları gibi mahrem sayılan erkeklerin dışında, diğer erkeklerle tokalaşamaz.

Bu hususta Rasulullah Efendimizin (sav) nasıl hareket ettiği bizim için şaşmaz bir ölçüdür. Efendimiz (sav) kendisine biat için gelen sahabi hanımlara şöyle buyurmuştur:

“Ben kadınlarla tokalaşmam. Benim yüz kadına söylediğim söz bir kadına söylediğim söz gibidir.”

(İbni Mace, Cihad, 43)

Hz. Aişe Validemiz (r.anha) ise Rasulullah (sav)’den gördüğünü şöyle nakleder:

“Rasulullah’ın (sav) mübarek eli hiç bir yabancı kadının eline kesinlikle değmedi.”

(Buhari, Ahkam, 49)

Bundan dolayı gerek iş hayatında, gerekse diğer görüşmelerde erkeğin kendisine yabancı bir kadınla veya kadının bir yabancı erkekle tokalaşması konusunda bir izin verilmemektedir. Ayrıca bu bir zaruret de değildir. Yani zaruri bir haldir diye, insan gönül rahatlığı içinde bu yasağı işleme yoluna gidemez.
Zaruret ancak insanın çaresiz halde kaldığı, haram olan şeyi yapmadığı zaman canına, malına ve namusuna bir zarar gelebilecekse, bu durum kuvvetli bir ihtimalle tahmin ediliyorsa, ancak o zaman yapılır. Yoksa her akla gelen sıkıntılı bir hal, her karşılaşılan acil ve ani bir durumda “bu zarurettir” diyerek haram olan bir şeyi yapmak ve tatbik etmek gerekir ki; bu da istenmeyen sonuçlar doğurur.

Bir Müslüman, sosyal ilişkilerine zarar vermeden meşru daire içinde yaşayabilir. Çevrenin garip karşılayacağı ihtimalinin, kişinin yabancı kadınla tokalaşmadığı an medeni ilişkilerde bir eksiklik olacağı düşüncesinin, gerici, yobaz olarak karşılanmanın haklı sebeplerini bulmak mümkün olmasa gerektir.

Kadın ve erkeğin birbirleriyle tokalaşma hali, haram olarak biliniyor ve inanılıyor ki öyledir; o zaman bu sakıncalı duruma düşmemek için bir gayret sarf etmeli, onu işlemeye meydan vermeyerek yerine göre hareket etmeye çalışılmalıdır.

Başka bir nokta; bir fırsatını bularak muhataba bu durumun haram olduğunu söylenmelidir. Zaten muhatap olan kişinin bunu anlayışla karşılaması, fikir ve inançlara saygı duyması medeni olmanın bir gereğidir.

Bununla beraber, şayet kişi kendisini mecbur hissediyorsa, tokalaşmayı bir günah olarak bilir de yaparsa, sorumluluğu peşin olarak kabul etmiş sayılır. Fakat “bunda bir sakınca yoktur” diye düşünürse, ağır bir sorumluluk altına girmiş demektir.

Bu arada kadın; şehevani histen kesilmiş yaşta ise onunla musafaha yapmada, tokalaşmada, elini öpmede bir sakınca yoktur. Çünkü arada duygusal bir sakınca kalmamıştır. Ancak erkek kadın gibi değildir. Kaç yaşında olursa olsun, ister seksen olsun ister doksan olsun, haramlık devam eder.

Kaynak: Müslüman Hanımın El Kitabı

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir