Anne, Baba ve Çocukların Sorumluluğu

Anne, Baba ve Çocukların Sorumluluğu

Anne-Baba-ve-Çocukların-Sorumlukları

Hz. Peygamber’de Anne Baba Sevgisi ve Aile İçi Sevginin Toplumsal Barışa Etkileri

Ana-babanın ailesine ve topluma karşı pek çok sorumlulukları vardır. Özellikle ana-baba ailede saygı, sevgi ve huzuru temin etmek için birbirlerine karşı görevlerini yerine getirmelidirler ve böylece çocuklara da iyi örnek olmalıdırlar. Ayrıca çocuklarına güzel bir isim vermek, helal rızık yedirmek, ahlaklı, edepli ve dindar yetiştirmek, çocuklarını eşit tutarak onların tahsillerini yapmalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlamak, zamanı geldiğinde kendisi gibi ahlaklı birisiyle evlendirmek, mukaddes kavramlara saygılı yetiştirmek, sorumluluk ve çevre bilinci vermek suretiyle topluma yararlı birer insan haline getirmelidirler.

Ana-babalar çocukların bu bilinç içerisinde yetiştirirken, çocuklar da ana-babalarına karşı itaatkâr olmalıdırlar ve onlara karşı birtakım görev ve sorumluluklarını da yerine getirmelidirler. Bu görev ve sorumluluklarını özetle şöyle sıralayabiliriz:

 • — Ana-babanın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak ve sık sık ziyaret edilerek gönüllerini almak.
 • — Hürmet gösterip ihsanda bulunmak, hediyeler vermek ve iyi davranmak.
 • — Onlara kötü söz ve davranışlarla eziyet etmemek, üzmemek ve incitmemek.
 • — Huzurlu bir hayat sürmelerini sağlamak.
 • — Çektikleri zahmet ve katIandıkları külfet sebebiyle onlara teşekkür etmek.
 • — İstenmeden ve karşılık beklemeden vermek.
 • — Onlardan şikâyetçi olmamak.
 • — Aşın fedakârlık beklememek.
 • — İyiliklerinden bahsederek itibarlarını korumak.
 • — Kusurlarını görmemek ve duacı olmak.

Ana-baba sevgisinin hâkim olduğu bir ailede çocuk, ana-babasına saygı ve sevgi gösterdikçe, çocuklarının da kendisine saygı ve sevgi göstereceğinin bilinci içerisinde olur. Nitekim Rasûlullah (sav), “Annelerinize ve babalarımıza iyilik edin ki, çocuklarınız da size iyilik etsin” buyurmuştur.

Kaynak: www.sonpeygamber.info

Yorumlar

“Anne, Baba ve Çocukların Sorumluluğu” için bir cevap

 1. […] Anababa-çocuk etkileşiminde çocukların cinsiyetlerinin ve sıralarının bir hayli etkili olduğu bilinmektedir. Thoman’ın yaptığı bir çalışmada, annelerin daha çok ilk doğan kızlara gülümsediği ve onlarla konuştukları; babaların ise ilk doğan erkek çocukla konuştuğu ve onunla iletişim kurduğu belirtilmektedir. Yine disiplin açısından da, genellikle ilk doğan çocuklara daha sık fiziksel ceza uygulandığı, sonra doğan çocuklarda ise, disiplin konusunda daha tutarlı bir yol izlendiği görülmektedir. […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir