Zilhicce Ayı ve Faziletleri

Zilhicce Ayı ve Faziletleri

zilhicce

Kameri ayların on ikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm’ın beş esasından olan hac ibadetinin yerine getirildiği aydır. Bu mübarek ayin 1’inden 10’una kadar olan zaman dilimi “leyle-i aşere”, yani on mübarek gecedir. 10’uncu gün ise Kurban Bayramının ilk günüdür.

-Zilhicce Ayı, dört haram aydan bir tanesidir. (Zilka’de, Zilhicce, Muharrem ve Receb)
-Hicrî ayların sonuncusudur.
-İlk on günü, Hac aylarının son on günü olmaktadır. (Şevval, Zilka’de aylarının tamamı ile Zilhicce’nin ilk on günü Hac aylarıdır.)
-Bu ayda hac vazîfesi îfâ edilip tamamlanır.
-Bu ayın dokuzuncu günü Arefe; onuncu, onbirinci, onikinci ve onüçüncü günleri Kurban Bayramı günleridir.
-Arefe günü, sabah namazından, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, yirmi üç vakit, farz namazların arkasından “Teşrîk Tekbirleri” getirilir.
– Kurban Bayramı’nın birinci günü, bayram namazı kılınır ve kurban kesilir.
-Kurban Bayramı günleri yapılması güzel olan, müstehap olan şeyler vardır. Bunları da mümkün olduğu takdirde yapmalıdır.
– Bu ayın ilk on gün ve gecesine Kur’ân-ı Kerîm’de dikkat çekilmiştir.
– Bu ayın ilk dokuz gününde, Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz oruç tutmuş, müslümanlara tutmalarını tavsiye etmiş, bu günlerde îfâ edilen diğer sâlih amellerin, Allah Teâlâ nezdinde pek sevimli olduğunu beyân etmiştir.
-Özellikle Arefe günü orucunun, geçmiş ve gelecek yılın günahlarının afvına vesîle olacağı hadîs-i şerîfte açıklanmıştır.

Hac İbâdeti

Allah Teâlâ, Bakara sûresinin 197. âyet-i kerîmesinde: “Hac, malûm aylardır.” buyurmaktadır.
Bu aylar; Şevval, Zilka’de ile Zilhicce’nin ilk on günüdür.

Dünya müslümanları, hac farîzalarını îfâ etmek için Mekke-i Mükerreme’de toplanırlar. Zilhicce’nin sekizinci (terviye) günü Minâ’ya, Arefe günü Arafat’a gidilir. Bilindiği üzere, Hac menâsiki, Kurban bayramı günleri yerine getirilip tamamlanır.

Arefe

Zilhicce ayının dokuzuncu günü Arefe; onuncu, onbirinci, onikinci ve onüçüncü günleri Kurban Bayramı günleridir.

Arefe günü, sabah namazından, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, yirmi üç vakit, farz namazların arkasından “Teşrîk Tekbirleri” getirilir.

Arefe günü, yılın en fazîletli günüdür. Burada kastedilen, Kurban Bayramı arefesidir. Zîrâ Ramazan Bayramı arefesi yoktur. Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, Arefe günü orucunu tavsiye buyurmuştur:

Ebû Katâde -radıyallâhu anh-, Nebiyy-i Zîşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin şöyle buyurduğunu riv­âyet ediyor:

“Ümîd ediyorum ki, Allah Teâlâ, Arefe günü tutulan oruç sebebiyle geçmiş ve gelecek yılın günahlarını afv eder.”

(Tâc Tercemesi II, 158, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Neseî’den)

Yine İbn-i Abbâs -radıyallâhu anhümâ- hazretlerinden rivâyet edildiğine göre, Nebiyy-i Zîşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Arefe günü oruç tutmuş ve iftar için Ümmü’l- Fazl’ı kendisine göndererek süt istetmiş ve içmiştir. (Tâc Tercemesi II, 158, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî’den)

Hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur:

“Arefe günü tutulan oruç, geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına keffaret olur.”

(Tergîb ve Terhîb Tercümesi, II, 457)

Hazret-i Ebûbekir’in oğlu Abdurrahman, Arefe günü kardeşi Hazret-i Âişe’nin -radıyallâhu anhâ- huzuruna girdi. Hazret-i Âişe, oruçlu olduğu için hararetten dolayı üzerine su dökülüyordu. Abdurrahman ona:

“-Orucunu boz!” dedi.

Hazret-i Âişe:

“-Rasûlullâh’ın,

«Arefe günü oruç tutmak, kendisinden önceki senenin günahlarına keffaret olur.» dediğini işittiğim hâlde iftar mı edeyim?!” dedi.

(Tergîb ve Terhîb Tercümesi, II, 458)

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir