Yeni Hicri Yıla Girmeden Önceki Gece Yapılacak İbadetler

Yeni Hicri Yıla Girmeden Önceki Gece Yapılacak İbadetler

Yeni Yıla Girmeden Önceki Gece Yapılacak İbadetler

Hicri yılbaşı 2 Ekim 2016 Pazar günü başlıyor. Yeni bir yıla girerken geçtiğimiz senenin muhasebesini yapmalı, önümüzdeki seneyi daha iyi geçirmek için çaba göstermeli ve bundan dolayı da Rabbimize bol bol dua etmeliyiz.

Zilhicce’nin yani kameri takvime göre yılın son ayının son günü ve gecesini nasıl değerlendirelim?

Yeni yıla girmeden önceki gün oruç tutarak, tesbih namazı ve akşam ile yatsı arasında 10 rekatlık nafile namaz kılarak bu ehemmiyetli gecenin faziletinden yararlanmalıyız.

10 rekatlık nafile namaza şöyle niyet edilir:

“Yâ Rabbi, geçen seneyi benden râzı olarak ayır. Sâdır olan isyânımı hasenâta tebdîl eyle. Beni hidâyet-i ilâhiyene ve rızâ-yı ilâhîne mazhar eyle.”

Her rekatta: 7 Fâtiha-i Şerîfe, 7 Âyetü’l-Kürsî, 7 İhlâs-ı Şerîf okunur. İki rekatta bir selam verilir.

Namazdan sonra, mümkünse en az 11 tevhid, 11 istiğfar, 11 salevat-ı şerife okunur ve dua edilir.

Yeni Yıla Girmeden Önceki Gece Yapılacak İbadetler

Muharrem’in yani kameri takvime göre yılın ilk ayının ilk günü ve gecesini nasıl değerlendirelim?

Muharrem ayı, Hicri senenin birinci ayıdır. Bu ayın ilk günü oruç tutulur, akşam ile yatsı arasında Allahu Teâlâ’nın rızası için iki rekat namaz kılınır. Namaza şöyle niyet edilir:

“Yâ Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi hakkımızda mübârek kılman, aff-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar kılman, dünyevî ve uhrevî saâdetlere nâil eylemen için.”

Her iki rekatta 7 Fâtiha-i Şerîfe, 7 Âyetü’l-Kürsî, 7 İhlâs-ı Şerif okunur.

Namazdan sonra:

  • 11 defa: “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît, ve hüve Hayyün lâ yemût, biyedihi’l-hayr, ve hüve alâ külli şey’in kadîr.
  • 11 İstiğfâr-ı Şerîf,
  • 11 Salavât-ı Şerîfe okunup duâ yapılır.

Duâda, geçmiş senenin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

Muharremin birinci gecesi ayrıca şu şekilde niyet ederek bir Tesbîh Namazı kılınır:

“Yâ Rabbi, bu yeni senede beni mağfiret-i ilâhiyene, rızâ-yı ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîyene mazhar eyle, yeni açılan amel defterimi rızâ-yı ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle, beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur.”

Tesbih namazında (15 tesbihden sonra) şunlar okunur:

  • 1. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî,
  • 2. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene’r-Rasûlü… (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)
  • 3. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî…
  • 4. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 İhlâs-ı Şerîf.

Namazdan sonra istiğfar edilir, salevât-ı şerîfe getirilir ve arkasından dua edilir.

Kaynak: Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir