Yeni Hicri Yılımız Mübarek Olsun

Yeni Hicri Yılımız Mübarek Olsun

Hicri-Yılbaşı

Yeni Yılın Hayırlara Vesile Olması Temennisiyle…

2012 Yılında Muharrem ayının başlangıcı yani hicri yılbaşı 15 Kasım 2012 Perşembe gününe denk gelmektedir. Muharrem ayı, ilâhî bereket ve feyzin, Allâh’ın kerem ve ihsanının coştuğu bir aydır. Peygamber Efendimiz (sav) bu ayın, Allâh’ın rahmetine ermek için önemli bir fırsat olduğunu ifade etmişlerdir.

Bilindiği gibi Muharrem, hicrî yılın ilk ayıdır ve Zilkâde, Zilhicce, Receb aylarıyla birlikte “savaşmanın yasak olduğu dört aydan biri”dir. Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, Muharrem ayının 10. günü olan “Aşûre Günü“nün de diğer günler içerisinde ayrı bir yeri bulunmaktadır. Nitekim Fecr Sûresi’nin

“On geceye yemin olsun.”

(Fecr Sûresi, 2) meâlindeki ikinci âyeti, tefsirlerimizde, “Muharrem’in Aşûresine kadar geçen on gece” olarak da yorumlanmıştır. (Elmalılı Hamdi Efendi, Hak Dîni Kur’ân Dili, c. 8, sh: 5793)

Cenâb-ı Hak, bu gecelere yemin ederek onların kudsiyet ve bereketini bildirmektedir. Bugüne “Aşûra” denmesinin sebebi, hem Muharrem ayının onuncu gününe denk gelmesinden, hem de aşûre kelimesinin Arapça’da “on” anlamına gelen “aşera” kelimesinden türemiş olmasındandır. Yine kaynaklardan öğrendiğimize göre, bu güne “aşûre” isminin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hakk’ın on peygambere on değişik ihsan ve ikramda bulunmasıdır.

Aşure Gününde Peygamberlere Yapılan İhsan ve İkramlar

1. Hazret-i Âdem (as)’ın tevbesi, Aşûre günü kabul edilmiştir.

2. Hazret-i Nuh (as), gemisini Cûdi Dağı’nın üzerine Aşûre gününde demirlemiştir. Nuh (as)beraberindekilerle birlikte o gün kurtulmuştur.

3. Hazret-i İbrahim (as)-‘ın oğlu Hazret-i İsmail -aleyhisselâm- o gün doğmuştur.

4. Hazret-i Yusuf (as), kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan o gün çıkarılmıştır.

5. Hazret-i Yâkub (as)’ın, oğlu Hazret-i Yusuf (as)’a duyduğu hasretten dolayı âmâ olan gözleri o gün yeniden görmeye başlamıştır.

6. Allah Teâlâ, Hazret-i Mûsâ (as)’a Aşûre gününde bir mûcize ihsan etmiş, Mûsâ (as) denizi yararak Firavun’un elinden o gün kurtulmuş, Firavun ve ordusu o günde boğulmuştur.

7. Hazret-i Dâvud (as)’ın tevbesi o gün kabul edilmiştir.

8. Hazret-i Yûnus (as) balığın karnından Aşûre günü kurtulmuştur.

9. Hazret-i Eyyûb (as) hastalığından o gün şifâya kavuşmuştur.

10. Hazret-i Îsâ (as) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

Yine Hazret-i Âişe validemizin belirttiğine göre, Kâbe’nin örtüsü daha önceleri Aşûre gününde değiştirilirdi.

İşte böylesine mânâlı ve mukaddes hâdiselerin yıldönümü olan bu mübarek gün ve gece, asr-ı saâdetten beri müslümanlarca hep ihyâ edilegelmiştir. Allâh’ın rahmetinin ve ihsânının coştuğu bu güne ve geceye dair Sevgili Peygamberimiz  (sav)’e ait tavsiyelerin de bulunmasıyla müslümanlar, bugüne daha bir önem vermiş; onu ibadet, hayır ve hasenâtlarla geçirmişlerdir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir