Teravih Namazına Her Gece İçin Ayrı Sevap

Teravih Namazına Her Gece İçin Ayrı Sevap

her gece için ayrı sevap

Teravih Namazının Faziletleri

Teravih namazı kılanın hakkında Hz. Ali (k.v.) peygamberimiz Hz. muhammed (s.a.v.) ‘ e sordularki

Teravihin sevabı nicedir?

Peygamberimiz o vakit buyurdu ki:

Her kim ramazanın evvelki gecesi teravih kılsa Hak Teala o kimsenin bütün günahlarını bağışlar.

-2. gecesi kılsa Allah-u Teala anasının babasının günahlarını bağışlar.

-3. gecesi kılsa melekler o kula ”Ey kişi sana müjdeler olsun Allah-u Teala senin amelini kabul edip, umduğun devlete nail eyledi ve günahlarını bağışladı” der.

-4. gecesi kılsa Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim okuyup hatim etmiş gibi o kula sevap ihsan edilir.

-5. gecesi kılsa Mescid-i Haram’da Mescid-i Aksa’da Mescid-i Mükereme’de, Medine-i Münevvere’de namaz kılmış gibi sevap verilir.

-6. gecesi kılsa Beytü-l Mağmur’u tavaf etmiş gibi sevap ihsan edilir.

-7. gecesi kılsa Fravun’un nazarında Musa (a.s.) ile beraber olmuş gibi sevap verilir.

-8. gecesi kılsa Bedir Gazasında Peygamberimizle beraber olmuş gibi sevap verilir.

-9. gecesi kılsa Hz. Davut (a.s.) ile beraber ibadet etmiş gibi sevap verilir.

-10. gecesi kılsa dünya ve ahiret selameti ihsan edilir.

-11. gecesi kılsa sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer.

12. gecesi kılsa kabul olunmuş umre sevabı verilir.

-13. gecesi kılsa Beytü-l Mukaddes’i imar etmiş sevabı verilir.

-14. gecesi kılsa Kadir Gecesini sabaha kadar ihya etmiş sevabı verilir.

-15. gecesi kılsa Hak Teala Hz. o kimsenin haceti ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek derece ihsan eder.

-16. gecesi kılsa dünyadan ahirete giderken ve kıyamet günü kabirden kalkarken Lailahe İllalah Muhammedürrasulullah diyerek kalkar.

-17. gecesi kılsa o kimse Cennet-i Ala’daki makamını görmedikçe dünyadan gitmez.

-18. gecesi kılsa şehidlere ve gazilere verilen sevap gibi sevap ihsan olunur.

-19. gecesi kılsa Hak Teala Hz. dünyada ve ahirette yardımcısı olur.

-20. gecesi kılsa o kimse dünyadan gitmez  ta ki peygamberimizi düşünde görmeyince. Hatta ölüm anında susamaz ve kabirden kalkınca dahi susamayıp Arş-u Ala’nın altında gölgelenir.

-21. gecesi kılsa yerde ve gökte ne kada melek varsa hepsi o kul için istiğfar ederler ve Hz. Allah o kuldan razı olmadıkça  o kul ölmez.

-22. gecesi kılsa ümmeti Muhammed’in yetimlerini ve dul kadınlarını doyurmuş gibi sevap verilir.

-23. gecesi kılsa ümmeti Muhammed’in esir olmuşlarını azat etmiş gibi sevap verilir.

-24. gecesi kılsa beraat sağ eline verilir.

-25. gecesi kılsa o kimse ölürken Azrail (a.s.) ona güzel surette görünür. Cennet rahmetlerini müjdeleyip ruhunu alır.

-26. gecesi kılsa Hak Teala’nın emriyle o kimse ölürken melekler onu şeytanın şerrinden muhafaza eder.

-27. gecesi kılsa Hak Teala o kul için emreder ve Cehennemin kapıları kapanır.

-28. gecesi kılsa Hak Teala Cennetin  Rıdvan’ına emreder ve ”Cennet kapılarını aç kulum hangi kapıdan dilerse ondan girsin” der.

-29. gecesi kılsa Hz. Eyyüp (a.s)’ın sabrına karşılık verilen ecrin misli verilir ve cemi günahları affolunur.

-30. gecesi kılsa Alah-u Teala’nın emri ile arşın altından bir münadi seslenir ki:

”Her gece teravih namazı kılan kullar cehennemden azad olunmuşlardır. Cehennemden kurtulup umdukları cennete ve cemale nail oldular. Allah-u Teala azameti ve şanı ile buyur ki izzetim ve celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim cehennem narına vücutlarını haram eyledim”

ondan sonra Allah-u Teala emreder ve o kullara beraat yazılır. Erkek olsun kadın olsun cehennem azabından kurtulmaya ve sıratı geçmeye eline beraat verilir.

Her kim hulusi itikat ile Ramazan-ı Şerif’te 30 gece teravih kılsa Allah-u Teala şeksiz şüphesiz bu ecri ihsan eder.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir