Regaib Gecesini Nasıl İhya Etmeli?

Regaib Gecesini Nasıl İhya Etmeli?

Regaib Gecesini Nasıl İhya Etmeli

Regâib, Arapça bir kelimedir ve bir şeyi istemek, arzulamak ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelir.

Regâib Kandili, halk arasında Peygamber Efendimizin (sav) anne karnına düştüğü gece olarak bilinirken, bazı âlimlerce annesi Âmine Hatun’un Peygamberimiz’e hamile olduğunu farkettiği, belirtileri yakaladığı gece olduğu görüşündedirler.

Her cuma gecesi kıymetlidir. Ama Receb’in ilk cuması Regaib gecesi olduğu için daha da kıymetli…

Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Allah-u Teâlâ, bu gecede, müminlere, ihsan ve ikramlarda bulunur. Bu geceye hürmet edenleri affeder.

Regaib Kandilinin gündüzünde oruç tutmak; gecesinde ibadetle meşgul olmak yani nafile namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, tesbih çekmek çok faziletlidir.

Hz. Peygamber (sav) bir hadisinde:

Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.

(İbn-i Asâkir)

Regaib kandili perşembe ile cuma arasındaki gece olduğuna göre cuma günü oruç tutmak efdaldir. Cuma günü yalnız tutulamayacağından ya önceki perşembe günü ya da sonrası cumartesi günü de oruç tutulmalıdır.

Hz. Muhammed (s.a.s)’in Receb’in ilk perşembe gününü oruçla geçirdiği ve gecesinde, bu kandile mahsus olmak üzere on iki rekât namaz kıldığı bilinir.

“Regâib” kelimesi Kur’an’da sekiz yerde geçmektedir. Nitekim Tevbe Suresinde:

“Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.”

(Tevbe, 9/36)

Yorumlar

“Regaib Gecesini Nasıl İhya Etmeli?” için bir cevap

 1. Mehmet Akyıl dedi ki:

  Hilal İslam’ın Sembolüdür
  ……….

  Kuran kulun iyi insan ve iyi bir müslüman olmasını istiyor. İyi bir insan ve iyi bir müslüman olmanın ölçüsü ve timsali Allah’ın gönderdiği peygambenleridir. İslam’ın peygamberi de fahri alen Hazreti Muhammed’dir. Onun gibi olmak, Onun gibi yaşamak insanlık ve müslümanlık şuurudur. Peygambensiz din olmadığı gibi, peygmbersiz kitap da olmaz. Peygambersiz kitabı anlamak da mümkün değildir. Peygamberimizin keavilleri, fiilleri ve takrirleri Kuran’ın kendisidir. Kuran’ı hakkıyla anlamak, feyiz almak ancak, peygamberimizin hayatını bütünüyle öğrenmek, o devrin bütün değerlerini özümseyerek bilmek ve peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmakla mümkündür. Asr-ı Saadetle birlikte geçmişi ve geleceği bir bütün içinde algılamak gerekir. Bir ayete sadece kendi manasıyla değil, Kuran’ın bütün ayetlerini hesaba katarak okumak, anlamak ve feyiz almak şuurunu tadarak öğrenmek gerekir.

  İslam dini alem-i nizamın mukaddes bir manzumesidir. İslam kültürü bu manzumenin bir aheng içinde yaşanmasını tesis eder. Mübarek saydığımız geceler miladi takvime göre değil, ay takvimine göre idrak edilir ve bu gecelerde İmüminler, dualarla, niyazlarla vaktini ibedetlerle geçirirler. İslam şuuru günahlardan arınma, bilgili ve bilinçli olma halidir. Regaip Gecesi de müslümanların önem verdiği, müminlerin isteklerinin kabül gördüğü bir gecedir. Bu gecede Allah kullarıan ikram ve ihsanda bulunur.

  Bir insanın salih kul olması, Allah’ın rızasını kazanmasıyla mümkündür. Allah’ın rızasını kazanmak ancak, Arif, abid ve salih amellerle Allah’ın rızasını kazanmakla mümkündür. Dikkat etmemiz gereken en önemli husus cehalettir. cehalet müesses nizamı yıktığı gibi, kulu da, insanı ad perişan eder, Allah ve insan karşısında mahçup duruma düşürür. Regaip Gecesiyel ilgili İslami referansları olan, yazar ve çizerlerin, internette, sosyal medya sitelerinde kullandıkları dolunaylı cami fotoğrafları cehaletimizi belgeliyor. Oysa bir ayın bitişi ve yeni bir ayın başlangıcı ayın ondördü olan dolunayla ifade edilmez. Bu ancak hilal ile ifade edilir. Hilal aynı zamanda İslam’ın vazgeçilmez bir sembolüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir