Ramazanın Son On Günün Gecelerinde Uyanık Olmak Sünnet mi?

Ramazanın Son On Günün Gecelerinde Uyanık Olmak Sünnet mi?

Kadir Gecesi Dua ve İbadetler

Ramazanın son on günün gecelerinde uyanık olmak sünnettir. Bu nedenle hiç olmazsa, gecenin bir kısmını ibadet, tefekkür, Kuran okumak, salavat getirmek gibi ibadetlerle meşgul olarak geçirmek, özellikle ramazan ayının son on gecesinde buna dikkat etmek sünnete uygun hareket etmek demektir.

Nitekim Hz. Aişe validemizden rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazanda diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazanın son on gününde de ramazanın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ’tikâf 8; bk. Tirmizî, Savm 72; İbni Mâce, Sıyâm 57)

Yine Hz. Aişe validemizden gelen bir rivayete göre, Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ihya eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete koyulur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi. (Buhârî, Leyletül-kadr 5; Müslim, İtikaf 7)

Ramazan'ın Son On Gecesi

Hz. Peygamber (asm) Efendimizin ramazanın son on gününün gecelerini ihya ettiği, ev halkını da buna teşvik ettiği ve tam anlamıyla ibadete odaklandığı bildirilmektedir.

Önce şuna işaret edelim ki bu hadiste her ne kadar bütün bir geceyi ihya ettiği anlamında “küllehu” ifadesi geçiyorsa da bu “büyük bir kısmını” ihya ettiği anlamındadır. Zira Hz. Aişe validemiz, Peygamber Efendimizin hiçbir geceyi sabaha kadar uyanık geçirmediğini kesin bir şekilde ifade buyurmaktadır.

Ancak, Hz. Peygamber Efendimiz, ramazan ayı girince diğer günlerden daha fazla ibadet ederdi. Özellikle ramazanın son on gününde bu mübarek ayın diğer günlerinden daha fazla kendisini ibadete verirdi. Bu ifadeler, onun ekseriyetle ramazanın son on gecesini ihya ettiğini göstermektedir.

Efendimizin bu hareketi, daha doğrusu bu fiilî sünneti, Kadir gecesinin bu günler içinde olduğunu ve onu ihya etmiş olmak için, Kadir gecesi olması muhtemel bu günlerin hepsini değerlendirmeye çalıştığını göstermektedir.

Ayrıca hanımlarıyla ilişkiyi kesip onları da ibadet etmeleri için uyandırması o gecelerin bulunmaz birer fırsat olduğunu anlatmaktadır.

Kadir Gecesi

Konuyla ilgili diğer rivayetler de dikkate alındığında şu konuların öne çıktığı söylenebilir:

  • – Kadir gecesi ramazan ayının son on günü içindeki tek gecelerden biridir.
  • – Kadir gecesini ihya etmek isteyenler ramazanın son on günü içindeki geceleri ihya etmelidir.
  • – Hz. Peygamber hem sözlü olarak hem de fiilî olarak Kadir gecesinin ramazanın son on günündeki gecelerde olduğuna işaret etmişlerdir.
  • – Kadir gecesi gibi müstesna fırsatları kaçırmamak için dikkatli davranmak, hatta ev halkını da bu konuda uyarmak sünnettir.
  • – Ramazan ayında her zamankinden daha fazla ibadet etmek, son on gününde de diğer ramazan günlerinden fazla ibadete gayret etmek Peygamber Efendimizin sünnetidir. O halde bu konuda ona uymaya çalışmak gerekir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir