Ramazan’ın Son Günü 1000 İhlas Okumanın Sebep ve Fazileti

Ramazan’ın Son Günü 1000 İhlas Okumanın Sebep ve Fazileti

1000 İhlas Suresi Okumak

İhlas Süresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân, 11; Müsned, 3:437, 5:141; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 24; Suyûtî, el-Fethu’l-Kebîr, 3/227; Beyhakî, Şuabü’l-Îmân, 2/506-508) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle ilgili rivayetler de vardır:

“Kim ki bin kere ‘Kulhüvallahü ehad sûresi’ni okursa, kendi nefsini Allah’tan satın almış olur.” (Suyuti, el-Fethu’l-Kebir, 3/227; Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadîs no: 8953)

Bu nedenle arefe günü bin defa İhlas suresini okumak, selef-i salihinden gelen bir adet olmuştur. Bediüzzaman Hazretleri de

“Arefe gününde müstahsen bir âdet- İslamiyeye binaen Sure-i İhlası yüzer defa tekrar ederek okuyup…” (Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, Dokuzuncu Mesele)

demek suretiyle bu geleneğe işaret etmiştir. Bu sayının bin olduğunu da şu sözlerle ifade etmiştir:

“Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlas-ı şerif okurduk…” (Şualar, On Üçüncü Şua, s.299)

İhlas Suresi

Arefe günü 1000 İhlâs-ı Şerîf okumak

İhlâs-ı şerif suresinin hatim adedi 1000’dir. 1000 İhlâs suresi okunacağı zaman mutlaka her birinde besmele çekilmelidir. Ayrıca başında ve sonunda Miftâhü’l-Kur’âni’l-Kerîm olan Fâtiha-i Şerîfe okunmalıdır.

1000 İhlâs-ı Şerif her zaman okunabilmekle beraber özellikle mübârek gün ve gecelerde okumanın fazileti büyüktür. 1 tane İhlâs-ı Şerîf okumak, Kur’ân-ı Kerîm’in üçte birini okumak gibidir.

Arefe günü 1000 İhlâs-ı Şerîf ne zaman okunur?

Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem Efendimiz, Arefe günü 1000 İhlâs okunması hakkında en faziletli zamanına da işaret ederek me’âlen, ‘Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa, Allâhu Teâlâ, ona ne isterse verir.‘ buyurmaktadır. Hadis-i şerif’e itibarla okunabilecek en faziletli vakit öğle ile akşam ezanı arasıdır. Akşam ezanında itibaren ise Bayram gününe girilmiş olur. Mümkünse akşama yakın bitirmekte de fayda vardır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir