Peygamberimizin Aile Hayatı Bize Örnek Olmalı

Peygamberimizin Aile Hayatı Bize Örnek Olmalı

örnek aile

Kur’an-ı Kerim’de Allah (cc), “Allah’ın Resulü’nde sizin için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb Sûresi, 21) buyurur. Kur’an’ın örnek gösterdiği Sevgili Peygamberimiz’in (sas) aile hayatı da bizim hayatımıza uygulamamız gereken önemli unsurlardan biridir.
İnsanlığı eğitmek ve ahlâkını yüceltmek için örnek insan olarak gönderilmiş olan Hz. Muhammed’in (sas) aile hayatını incelemek, onu öğrenmek, yaşamak ve insanlığa tanıtmak, başta gelen görevlerimizden biridir. Çağımızda insanlığın, özellikle aile hayatında, derin bunalımlara sürüklenmiş olması göstermiştir ki, baş döndürücü bir şekilde ilerlemiş bulunan ilim ve teknik, insanlığın mutluluğunu sağlayamamış ve onu uçurumun kenarında yalnız bırakmıştır.

Peygamber Efendimiz’in aile hayatında, gerçek ve ebedi huzur saadetini araştırma konusunda evli insanlar için değerli tecrübe ve ibretler bulunmaktadır. Kadının narin ve hassas tabiatına dikkat çekerek ona karşı şefkatli ve sevgiyle muamele edilmesinin lüzumunu O (sas) öğretti. Allah Resulü, hanımlarına karşı davranışları, mükemmel ve yüce karakteri sebebiyle bir hayat örneğidir. Mükemmel bir dost ve bir baba olarak yaratılışın en ince duygularıyla bezenmiş olan Hz. Peygamber, bir aile reisinin aile fertlerine nasıl davranması gerektiğini emir ve tavsiyeleriyle açıkladığı gibi, bizzat kendi uygulamaları ile de ortaya koymuştur. Bu anlamda “En hayırlınız ailesi için hayırlı olandır. Bana gelince, ben aileme karşı en hayırlı olanınızım.” (İbn Mâce, I, 636); “En hayırlınız hanımlarına karşı iyi davrananınızdır.” (Ahzâb Sûresi, 21) buyurmuştur.

Bizim dünya ve ahirette mutlu olabilmemiz için bu mükemmel örneği tanımamız ve O’nun şahsiyetini, aile olarak O’nun aile hayatını, toplum olarak O’nun meydana getirdiği toplumu çok iyi tanımamız ve onun izini takip etmemiz lazımdır. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah, “Allah’ın Resulü’nde sizin için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb Sûresi, 21) buyurmak suretiyle O’nun örnek insan olduğunu bize bildirmiş ve “De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyun.” (Ali İmran Suresi, 31) emri ile de O’na itaat etmemizi emretmiştir. Efendimiz de “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.” (Muvatta, Husnu’l-Huluk, 8) buyurarak bu kutsal görevin kendisine verildiğini bildirmiştir.

Aileyle geçirilen an, boş zaman değildir

Resulullah hiçbir hadisinde insanların tamamen zühd ve takvaya dönük, toplum dışı ve insan ilişkilerinden uzak bir hayat sürmeleri gerektiğinden söz etmemiştir. Hz. Peygamber, evinde zamanının bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, diğer kısmını da kendisine olmak üzere üçe ayırırdı. O’na göre kişinin ailesiyle geçirdiği zaman, boşa harcanmış zaman değildir. Hz. Peygamber, insanlara bildiğini anlatacağı ilk kişilerin aile fertleri olduğunu öğretmiştir. Aileye, akraba ilişkilerine verdiği önem, aile kurumunun sağlam bir şekilde ayakta durmasının yanında, mutlu bir aile yuvasının oluşturulmasında da model teşkil etmiştir.

Kaynak: Zaman

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir