Özel Acıbadem Acıbadem Okulu’nda Akademik ve Değerler Eğitimi Birarada

Özel Acıbadem Acıbadem Okulu’nda Akademik ve Değerler Eğitimi Birarada

Özel Acıbadem Okulu

Güzel Ahlaklı Nesiller için Değerler Eğitiminin Önemi

Özel Acıbadem Okulu‘nda çift kanatlı bir nesil yetiştiriliyor…

Çift kanatlı bir nesil yetiştirme amacının, kendine ve topluma faydalı nesiller yetiştirmek olduğuna inanan Özel Acıbadem Okulu bu amacı “Tek kanatla uçulmaz” sloganı ile ifade ediyor. Tek kanatla bütün çırpınışlara rağmen sadece düşüleceğinin farkında olarak güzel ahlaklı ve akademik alanda üstün nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor.

Özel Acıbadem Okulu

Çağımızda yaşanan ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlardaki baş döndürücü gelişmelere rağmen insanlığın, erdem, fazilet ve ahlâk olarak aynı gelişim seyrini gösteremediğini ve insani değerler yönünden sürekli bir düşüş içerisinde olduğuna şahit oluyoruz. Belki 20-30 yıl öncesine göre bilgi, teknoloji ve ekonomik refah düzeyi olarak çok iyi durumda olabiliriz. Ancak insanlık namına, fazilet ve ahlak anlamında 20 yıl öncesinden daha ileri olduğumuzu söylememiz neredeyse mümkün değil.

Özel Acıbadem Okulu

Günümüzde çokça dillendirilen şu söz, insanoğlunun içerisinde bulunduğu durumun ne kadar endişe verici olduğunu kısaca özetlemektedir: “Adalet yok, merhamet yok, dürüstlük ve nezaket yok; ama çok başarılıyız.” Bu durum Özel Acıbadem Okulu yönetici ve eğitimcilerinin çalışmaları sonucu ortaya çıkan “çift kanatlı eğitim modeli” ile son buluyor. Okul öncesinden itibaren uygulanan oldukça iyi yapılandırılmış ve Özel Acıbadem Okulu’na özgü programlar doğrultusunda verilen Kur’an-ı Kerim, Değerler Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri taze ve her anlamda donanımlı nesiller yetiştirmek için veriliyor. Ayrıca bu konuda daha detaylı bilgiyi acibadem.k12.tr ‘yi tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Özel Acıbadem Okulu

Kur’an-ı Kerim Eğitiminde Kur ve Aşamalı Sistem

Kur’an-ı Kerim eğitiminde Özel Acıbadem Okulu’na özel “Kur” ve “Aşamalı” sistem uygulanıyor. Kur’an-ı Kerim okuma yönünden öğrencilere yapılan testler sonucunda ‘hazırlık’ ve ‘geliştirme’ olarak iki farklı kura ayrılıyor. Söz konusu kurlarda öğrenciler Mahreç, Yüzüne Okuma, Tecvit ve Ezber eğitimleri alınıyor ve bu eğitimler öğrencilere 7-8 kişilik özel gruplar halinde veriliyor.

Özel Acıbadem Okulu

Güçlü Akademik Eğitim Programı

Özel Acıbadem Okulu‘nun güzel ahlaklı bireyler yetiştirme amacı olan “çift kanatlı eğitim programının” bir kanadını akademik eğitim, yabancı dil eğitimi oluştururken diğer kanadını beceri geliştirme eğitimi programları oluşturuyor.

Özel Acıbadem Okulu güzel ahlaklı olan öğrencilerin aynı zamanda akademik olarak da başarılı olmasını; çağın gerektirdiği akademik ve işe yarar bilgilerle donanmış, Milli Eğitim Sistemi içerisinde bulunan sınavlarda başarılı olan ve seçkin okullara (liselere) yerleşen öğrenciler olmasını amaçlıyor. Bu amaca ulaşmak için Akademik Eğitim süreçlerini, yapılandırmacı (yaparak ve yaşayarak öğrenme) eğitim modeli ile tam öğrenme modelini esas alarak gerçekleştiriyor.

Özel Acıbadem Okulu

Tam Öğrenme Modeli Nedir? Nasıl Uygulanır?

Tam Öğrenme Modeli ile ikinci sınıftan itibaren öğrencilerin sene başında hazır bulunuşluk düzeyleri tespit edilerek ve önceden planlanmış test uygulamalarıyla yılın belirli zamanlarında akademik gelişimleri takip edilerek, geri kalan öğrencilere bireysel ve grup çalışmalarıyla destek olunmaktadır.

Tam Öğrenme Modeli sınıf düzeylerine göre değişen ve ortalama ayda bir uygulanan deneme sınavlarının sonuçlarına göre çalışmaktadır. Yapılan deneme sınavlarının sonuçlarına göre %70 başarının altında kalan öğrenciler hafta içi ve hafta sonunda yapılan bireysel ve grup çalışmalarıyla desteklenmekte. Veliler ise yapılan bu çalışmaları detaylı bir şekilde öğrenci takip sisteminden izleyebiliyor. Tam öğrenme modeli ile ilgili daha detaylı bilgiyi 0216 510 52 32 numaralı telefonu arayarak Özel Acıbadem Okulu idarecilerinden öğrenebilirsiniz.

Özel Acıbadem Okulu

İngilizce Dil Eğitim Programı

Öğrencilerin İngilizceyi rahatlıkla konuşabiliyor ve kullanabiliyor olmaları, Özel Acıbadem Okulu‘nun en temel hedeflerinden biri.

Özel Acıbadem Okulu’nda yabancı dil eğitimi okul öncesinden itibaren The Common European Framework – Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na dayalı olarak gerçekleştiriliyor. Bu program felsefesinde geliştirilmiş dil düzeyi göstergelerine uygun olarak ilk önce öğrencilerin hangi düzeyde olduklarını ve verilecek eğitim ile hangi düzeye gelmeyi hedeflendiği Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı standartlarına göre gerçekçi olarak belirleniyor.

Yabancı dil eğitim sisteminin öğrencilere yabancı dil öğrenme konusundaki motivasyonlarını canlı tutarak, konuşma, düşünme, üretme becerisi kazandırmayı amaçlayan bir sistemdir. Ayrıca öğrencilerin yurt içi ve yurt dışındaki yaşıtlarıyla birlikte yabancı dil yeterlilik düzeyini ölçen ve uluslararası geçerliliği olan bu sınavlara katılmaları sağlanıyor.

Bütün sınıf düzeylerinde yabancı dil eğitimini önemsemekle birlikte “beşinci sınıf düzeyi” yoğun bir yabancı dil eğitim programının uygulandığı yabancı dil ağırlıklı müfredatın işlendiği sınıflardan oluşuyor. Bu beşinci sınıflarda haftada 21 saat İngilizce dersi yapılarak “Yabancı Dil Ağırlıklı” program uygulanıyor.

Özel Acıbadem Okulu

Beceri Gelişimi Programı

Beceri gelişimi programı ile yaşadığı toplumun içinde ama yaşadığı toplumun ötesinde becerileri olan, geçmişinden kopmadan geleceğini görebilen kendine ve içinde bulunduğu grubu yarınlar için anlamlı hedeflere motive eden ve hazırlayabilen SQ, Sosyal Zekası yüksek bir nesil yetişiyor.

Özel Acıbadem Okulu güzel ahlaklı, akademik yönden başarılı ve yabancı dili etkili bir şekilde kullanabilen bireyler yetiştirmekle birlikte; iletişim, organizasyon, topluluk önünde sunum yapabilme, takım çalışması yapabilme, kendini ifade edebilme, liderlik, kritik düşünme, temel mühendislik (stem) matematik-fen ve doğa okur-yazarlığı, gözlem yapma ve el becerileri gibi bir çok beceriyle donatmayı amaçlıyor.

Özel Acıbadem Okulu

AP (Acıbadem Öğrenen Öğrenci Programı)

  • Öğrencilerin,
  • Kendini
  • Bilgiyi
  • Hayatı

Keşfeden bireyler olabilmelerine rehberlik eden AP (Acıbadem Öğrenen Öğrenci Programı) Çalışması kapsamında çeşitli görevler alan öğrenciler, tamamladıkları görevleri ailelerine, arkadaşlarına ve öğretmenlerine sunuyor. Her ay görevlerini başarı ile sonuçlandıran öğrenciler ayın enleri kapsamında ödül almaya hak kazanıyor.

Özel Acıbadem Okulu

ADİS (Acıbadem Davranış İzleme Sistemi)

Özel Acıbadem Okulu davranış izleme sistemi, öğrencilerin olumlu davranışlarını pekiştirip, istenmeyen davranışların önüne geçerek olumlu okul iklimine katkı sağlıyor. Sergiledikleri örnek tutum ve davranışlar neticesinde saygı, sorumluluk ve başarı kartlarından biriktiren öğrenciler, okul yönetiminde tebrik belgesi ve PDR Biriminden ödül almaya hak kazanıyor. Öğrencilerin davranışları ADİS yazılımı üzerinden takip edilip düzenli olarak rapor haline getiriliyor. Böylece öğrenciler ders notları ile birlikte davranış karneleri de veliler ile paylaşılıyor.

Özel Acıbadem Okulu

Kulüp Çalışmaları

Beceri geliştirme programları normal derslerin dışında özel ilgi alanlarına göre farklı kulüp çalışmalarıyla da destekleniyor. Öğrenciler diğer beceri alanlarının yanında sanat-spor ve mühendislik alanlarında da ilgileri doğrultusunda gelişimlerini destekliyor.

Özel Acıbadem Okulu

Okulda Drama, Futbol, İzcilik, Okçuluk, Robotik Ve Kodlama, Görsel Sanatlar, İngilizce, Jimnastik, Müzik, Resim Ve El Sanatları, Badminton, Satranç, Tekvando, Voleybol kulüplerin aktif olarak çalışmalar yapılıyor.

Özel Acıbadem Okulu

Stem-Robotik-Kodlama ve Elektronik Eğitimleri

Bilişimsel Düşünme Yöntemi (Computational Thinking) sadece bilgisayar mühendislerinin değil, tüm bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözme yeteneklerini geliştirmelerinde rol oynamaktadır.

Özel Acıbadem Okulu

Özel Acıbadem Okulu tüketimden üretime geçen analitik ve inovatif düşünen problem çözme becerileri yüksek ve değerlerinin farkında bireyler yetiştirerek çocukların katma değeri yüksek, bu becerileri daha ilkokul yıllarında Mucit Atölyesi ile kazanmalarını hedeflemekte. Mucit Atölyesinde geleceğin mucitlerini yetiştiriyor

Özel Acıbadem Okulu

Sürekli Öğrenen ve Kendini Geliştiren Kadro

Öğretmen seçimine ve gelişimine oldukça önem verilen Özel Acıbadem Okulu‘nda yönetici, öğretmen ve diğer bütün çalışanlar için, veli ve öğrenci memnuniyetini de dikkate alan 360 derece Performans Değerlendirme Sistemi çalıştırılmakta, yönetici ve öğretmenlerin yeni gelişmeler doğrultusunda eğitimleri sürekli devam etmektedir. Bir öğretmenin bir yıl içinde okulda aldığı eğitimin süresi minimum 75 saat. Bunun yanında öğretmenlerin yıl boyunca kendi alanlarıyla ilgili gelişimlerini destekleyecek okul dışı eğitim programlarına katılmaları sağlanmakta bu konuda öğretmenlere maddi ve manevi destek sağlanmaktadır. Ayrıca Özel Acıbadem Okulu eğitim sürecinin dört boyutu ile ilgili alanında uzman danışmanlarla çalışarak tam donanımlı nesiller yetiştirmek için sürekli kendini yeniliyor.

Akademik ve değerler eğitimini bir arada sunan Özel Acıbadem Okulu hakkında daha detaylı bilgi için 0216 510 52 32 numaralı telefonu arayabilir ya da acibadem.k12.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca okul hakkında güncel duyuru ve haberlerini resmi Instagram sayfası @acibademkoleji adresinden veya Facebook üzerinden takip edebilirsiniz.

Özel Acıbadem Okulu, 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde Çamlıca şubesiyle hizmetinizde olacaktır.

Özel Acıbadem Okulu

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir