Nazardan Korunmanın Yolları Nelerdir?

Nazardan Korunmanın Yolları Nelerdir?

Nazardan Korunmak için Ne Yapmalı

İnsanı tesiri altına alan, hasta eden bazı olaylar vardır ki, tıp ilbi bu konuda çaresiz kalır. Gerçek sebebi hakkında da açık bir bilgi verememektedir. İşte bunlardan birisi de “nazar etme“, “göz değme“dir.

Nazarın insanın kaderiyle yakından ilgisinin bulunduğunu ifade eden Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyururlar:

“Nazar haktır, kader ile yarışan birşey olsaydı, nazar değme işi yarışıp onu geçerdi (kaderi değiştirirdi)”

Nazarın kaderle nekadar ilgisi varsa da onun tesirini yaratan yine Canab-ı Hak’tır. Yoksa bizzat nazar eden kişi o hadiseyi meydana getirmiş değildir. Nazar etmenin, ölümü, kişinin helak olmasını sonuç veren yönünü Peygamber Efendimizden öğreniyoruz.

Cabir bin Abdullah’ın rivayet ettiğine göre hadiste şöyle buyuruluyor:

“Göz değmesi haktır. Deveyi kazana, insanı kabre girdirir.”

Nazar Boncuğu Batıl (doğru olmayan) İnançtır!

Nazardan korunmak için manası bilinmeyen bazı muskalar yazıp kullanmak veya nazar boncuğu takmak İslam inancına uymayan batıl adetlerdendir. Bu gibi şeyleri takmak caiz olmadığı gibi bir hayvana ya da eşyaya takmak da caiz değildir.

Nazardan Korunmanın Yolları Nelerdir?

Öncelikle korku haliyle yaşamak doğru değildir. Ancak nazar ve göz değmesi gibi şeyler için okunan ayet ve sureler vardır. Nazardan korunmak için en sağlıklı yol dua etmektir.

Peygamberimizin (asm) göz değmesi karşısında ondan korunmak için hangi duaları okuduğunu ve neler yaptığını Ebû Said el-Hudrî (r.a.) şöyle anlatmaktadır:

“Resulullah (a.s.m.) ‘Cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırım.’ gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah’a iltica ederdi. Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti. Diğer duaları terk etti.”

– Kalem suresinin 51. ve 52. ayetlerinin de nazara karşı tedavi edici özelliğinin bulunduğu söylenmektedir.

– Göz değmesiyle ilgili Mülk Suresi 3 ve 4. ayetler de etkilidir.

– Fatiha, Felak ve Nas surelerini okumak, dua etmek ve “Maaşallah” demek de nazara karşı faydalı olacaktır.

Kalem Suresinin 51. ve 52. Ayetler:

* Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun).
* Ve inkâr edenler, zikri (Kur’ân’ı) işittikleri zaman gerçekten seni, neredeyse gözleri ile devirirler. Ve: “Muhakkak ki o, gerçekten mecnundur (delidir).” derler.
* Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).
* Ve O (Kur’ân), âlemlere zikirden (öğütten) başka bir şey değildir.

Mülk Suresi 3 ve 4. Ayetler:

* Ellezî halaka seb’a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin).
* O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun?
* Summerciıl basara kerreteyni yenkalib lieykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).
* Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir