Muharrem’in Özelliği Aşûrenin Güzelliği

Muharrem’in Özelliği Aşûrenin Güzelliği

Muharrem'in-Özelliği-Aşurenin-Güzelliği

Aşûre Gününün Faziletleri

Muharrem ayının onuncu gününe, “Aşûre Günü” denir. Aşûre günü, pek çok önemli hâdise meydana gelmiştir. Tarih boyunca bu kadar mühim hâdiselerin meydana geldiği aşûre gününe erişen müslümanların, yapmaları tavsiye edilen bazı ibadetler vardır.

Peygamber Efendimiz (sav) Medîne’ye hicret buyurduktan sonra orada yaşayan yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi.

“-Bu, ne orucudur?” diye sordu. Yahudiler:

“-Bugün Allâh’ın Mûsâ’yı düşmanlarından kurtardığı, Firavun’u boğdurduğu gündür. Hz. Musa (as) şükür olarak bugün oruç tutmuştur.” dediler.

Bunun üzerine Rasûlullah (sav) Efendimiz de:

“-Biz, Mûsâ’nın sünnetini ihyâya sizden daha lâyıkız ve sizden daha hak sahibiyiz.” buyurdu ve o gün oruç tuttu, tutulmasını da tavsiye etti.”

(Buhârî, Savm, 69; İbn-i Mâce, Siyâm, 31)

O günden bugüne, Müslümanlar, yahudilere benzememek için Muharrem’in 9-10. veya 10-11. günlerinde oruç tutmuşlardır.

Bu hususla ilgili Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

“Aşure gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önceki bir senenin günahlarına keffâret olacağını ümit ediyorum.”

(Müslim, Sıyâm, 196)

“Ramazan ayından sonraki en faziletli oruç, Allâh’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.”

(Müslim, Sıyâm, 202, 203)

Başka bir hadîs-i şerîfte de şöyle buyrulmuştur:

“Her kim Aşûre Günü’nde âilesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenâb-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.”

(et-Tergîb ve’t-Terhîb, II, 116)

Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru

“Herkese duyurun! Kim bugün bir şey yemişse, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür”

buyurmuştur.

Yine bugün akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte,

“Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur”

buyuruldu.

Başka bir hadis-i şerifte,

“Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah’ın zikredildiği bir yerde, biraz oturan, cennete girer”

buyruldu.

Sadaka vermek hakkındaki bir hadis-i şerifte,

“Aşure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur”

buyuruldu. Yine başka bir hadis-i şerifte de

“Aşure günü ismitle sürmelenen, göz ağrısı görmez”

buyruldu.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav)

“Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur”

buyurdu.

Aşure gününde çoluk çocuğu sevindirmenin ve rızkın genişlemesinin önemine binaen rivayet edilen hadis de

“”Kim bizzat kendi şahsı üzerine ve ailesi üzerine Aşûre gününde bolluk ve genişlik sağlarsa; yâni nimet, yiyecek, içecek, giyecek konularında bol bol, cömertçe ikram ederse, sağlarsa; Allah-u Teàlâ Hazretleri o senenin öteki günlerinde de ona bolluk, bereket, genişlik ihsân eyler.”

diye buyrulmuştur.

Aşure günü yapmamız gereken güzel şeylerden biri de gusül abdesti almaktır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in buyurduğu bir hadis-i şerifte bunun ehemmiyetini belirtmektedir.

“Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir.

Bundan dolayı, her mü’minin o günde evine en az 10 çeşit rızık alması, akraba, komşu veya ulaşabildiği din kardeşlerine ihsan ve ikramda bulunmasının, o yılın bereketli geçmesine vesile olacağı bildirilmiştir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir