Muharrem Ayına Özgü Bir Namaz ve Oruç Var mıdır?

Muharrem Ayına Özgü Bir Namaz ve Oruç Var mıdır?

Hicri Yeni Yıl Namazı

Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Yine sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel kılınan bir nafile namazın olduğuna dair bir rivayet yoktur.

Böyle mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikli kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur’an okumak, dini eserlerden istifade etmek ve zikir ve salavatla meşgul olmak da mümkündür.

Muharremin 1. Günü Oruç Tutmak

İbn-i Abbâs -radıyallâhu anhümâ-‘nın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte:

‘Zilhiccenin sonuncu günü ile Muharremin birinci günü (yılbaşı günü) oruç tutan, geçmiş yılı oruçla bitirip, yeni yıla oruçla başlamış olur. Allâh Teala o orucu onun elli yıllık günahına kefaret eder.’ buyruluyor. (Gunye 2/54)

Hicri Yılbaşı Oruç

Ramazan’dan Sonra En Faziletli Oruç

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyuruyorlar:

‘Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allâh’ın ay’ı olan, Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazdan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.’ (Tâc Tercemesi 2 /146)

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise müstehabtır. Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır:

“Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyam 202, 203; Ebu Davud, Savm 56; Tirmizi, Mevakit 207; Nesai, Kıyamü”l-Leyl 6).

Muharrem Ayı

Muharrem ayının başında, ortasında, sonunda ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir. Muharrem ayının onuncu gününe de aşure günü denmektedir. Rasulullah (s.a.s.):

“Aşura günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına kefaret olacağını umarım” (Tirmizi, Savm, 47, No: 752)

buyurarak , ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. Aşure günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbas (r.a.) şöyle anlatıyor:

“Rasulullah (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahudileri aşure günü oruç tutar gördü. Onlara: “Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)? “ diye sordu. “Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde Beni İsrail”i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Musa o gün oruç tuttu.” dediler. Rasulüllah (s.a.s.) de: “Ben Musa’ya sizden daha layığım (yakınım)” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını emir (tavsiye) etti.” (Buhari, Savm 69, Enbiya, 22, Fedailu’l-Ashab 52; Tefsiru Yunus 1, Taha 1; Müslim, Sıyam 127, hadis no: 1130; Ebu Davud, Savm 64, hadis no: 2444).

Hz. Peygamber döneminde Yahudiler sadece Muharrem ayının 10. (aşura) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivayetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Ali el-Mütteki, Kenzu’l-ummal, VIII, 570). İşbu nedenle aşure günü oruç tutulurken önemli olan aşure gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir