Mirasta Neden Erkeğe İki, Kadına Bir Hisse Veriliyor?

Mirasta Neden Erkeğe İki, Kadına Bir Hisse Veriliyor?

Mirasta Neden Erkeğe İki, Kadına Bir Hisse Veriliyor

İslama Göre Miras Nasıl Paylaşılmalı?

İslamda miras, şahısların ihtiyaç ve mes’uliyetine göre taksime tabi tutulmuştur.
Anne, eş, kız çocuk veya kız kardeşin geçimi, kendisine ait olmayıp; oğul, koca, baba veya erkek kardeşin sorumluluğundadır. Kadın çoğunlukla kendisi dışında başkalarının geçimini sağlamakla mükellef değildir. Erkek ise bütün bu durumlarda eşinin kızının, annesinin veya kız kardeşinin geçimini sağlamakla mükelleftir.

Erkek ailesinin resmi hamisidir ve bütün maiyetinden sorumludur. Bu sebepledir ki,”Niyet mes’uliyete göredir” kaidesine uygun olarak, eşinin, kızlarının, annesinin ve gerektiğinde kız kardeşinin nafakasını sağlamakla mes’ul olan erkeğe, böyle sorumluluğu olmayan kadının payının iki misli hak verilmiştir.

Kadın kendi mal varlığında istediği gibi tasarruf hakkına sahiptir. Kadın zengin olsa bile, ailenin harcamalarına katılma mecburiyeti yoktur. Bu açıdan değerlendirildiğinde de, kadın ile erkeğe eşit pay verilmesi durumunda, denge erkek aleyhinde bozulmuş olacaktır ki, bu erkek için haksızlık demektir.

Kadın eğer bekar ise ve babasından kalan miras ile geçinemiyorsa erkek kardeş ona yardım etme mecburiyetindedir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında da erkeğe iki kadına bir hisse gerçek adalettir.

Miras kalan kadın ve erkek kardeşe düşen hisse, evlendikleri ya da evli bulundukları eşlere de aynı şekilde düşeceğinden eşitlik burada da sağlanmıştır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir