Kurban Kesimi ve Et Taksimi İle İlgili Merak Edilen Sorular

Kurban Kesimi ve Et Taksimi İle İlgili Merak Edilen Sorular

Kurban Kesimi ve Et Taksimi İle İlgili Merak Edilen Sorular

Kurban Kesmek Kimlere Vaciptir?

Kurban nisâbı; aslî ve zarûrî ihtiyaçlarından başka fitre vacip olacak kadar malı-parası olan, hür ve mukim (yolcu olmayan) erkek ve kadın her Müslümana kurban kesmek vaciptir.

Bu malın -zekât nisâbında olduğu gibi- alışveriş ile artabilecek mal olması ve üzerinden bir sene geçmesi şart değildir. Asli ve zaruri ihtiyaçlar şunlardır; evi, evinin kafi miktarda eşyası, bineceği (arabası), üç türlü giyeceği -yani iş elbisesi, günlük giydiği elbise, bayram ve benzeri günlere mahsus elbisesi- kendinin ve nafakası kendi üzerine vacib olanların bir aylık nafakalarıdır. Bundan fazla olarak 80,18 gr. altın veya aynı kıymette başka bir şeye sahip olan kimselere sadaka-i fıtır (fitre) vermek ve kurban günlerinde kurban kesmek vacib olur.

İmâm-ı Âzam ve İmam Ebû Yûsuf Hazretleri’ne göre kurban kesmekle mükellef olmak için akıllı ve baliğ (ergen) olmak şart değildir. Delinin ve henüz bâliğ (ergen) olmamış çocuğun mallarından babaları yahut vasileri kurban keser ve onlara yedirirler. Yediklerinden artanı bunlar için (elbise gibi) kendisi ile faydalanılan bir şey ile değiştirebilirler.

Kurban Kesildikten Sonra Eti Nasıl Taksim edilir?

Kurban etinin üçe taksimi müstehabdır: Üçte biri sadaka olarak verilir. Üçte biri akraba ve dostlara hediye veya ziyafet verilir. Üçte biri de nafakaları üzerine olan aile ve evlada yedirilir.

Kurbanın etinin bir kısmını hediye etmek veya etin tamamını bağışlamak caizdir.

Kurban kesen ihtiyaç sahibi ise kurbanın tamamını ev halkına yedirmesi daha faziletli ve müstehabdır.

Kurban Kesimi ve Et Taksimi İle İlgili Merak Edilen Sorular

Ortak Kesilen Kurbanın Eti Nasıl Taksim Edilir?

Kurban, ortak kesildiğinde etini tartarak taksim etmek icap eder. Taksim ederken ortakların hisselerinde et ile beraber deri, ayak, baş, ciğer veya yağından ve işkembesinden bir parça olursa, tahmin ile taksim caiz olur.

Ortaklardan birine veya her hangi bir kimseye ‘Etini istediğin gibi taksim edebilirsin.’ diye vekalet verilirse yine tahminen taksim caiz olur.

Taksim etmeden hepsi birlikte etini pişirip yeseler, caizdir.

Bir kimse kendisi, ailesi ve büyük çocukları için kurban etmek niyetiyle bir sığır alsa etini taksim etmek şart olmaz.

Kurban Kesimi ve Et Taksimi İle İlgili Merak Edilen Sorular

Kurban Keserken Yapılmaması Gereken Hususlar Neler?

Kurbanı yatırdıktan sonra bıçağı bilemek mekruhtur. Kesmeyen bıçağı kurbanın boynundan kaldırıp biledikten sonra kesmek -eziyet olduğu için- haramdır. Lâkin böyle kesilen hayvanın etini yemek haram olmaz.

Kör bıçak ile kesmek, kör bıçağı birkaç defa sürmek, kesecek yere bacağından sürüyerek çekmek, iliğe kadar birden kesmek, kurbanı incitmek, canı çıkmadan yüzmek, başını birden kesmek, kıbleye çevirmemek ve doğurması yakın olan hayvanı kesmek mekruhtur.

Kaynak: Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir