Küpe Takmak İçin Kulağı Deldirmek Caiz midir?

Küpe Takmak İçin Kulağı Deldirmek Caiz midir?

Küpe İçin Kulak Delmek Caiz mi?

Kadın yaratılışı icabı süsten ve ziynetten vazgeçemez. İmkanı ölçüsünde bazı ziynet eşyalarını takar ve kullanır. Kolye, bilezik ve yüzük gibi ziynet eşyalarının çoğu herhangi bir muameleye tâbi tutulmadan vücuda takılır. Fakat küpe öyle değildir. Bugün bazı küpeler doğrudan kulağa takılıyorsa da, çok kere küpenin takılması için kulağın delinmesi gerekir. İşte böyle bir küpenin takılabilmesi için kulağı delmek caiz midir? Bu işlem için vücut üzerinde böyle tasarruf uygun mudur?

Reddû’l-Muhtar ve el-Feteva’l-Hindiyye gibi Hanefi mezhebinin, İânetü’t-Tâlibîn gibi Şafiî mezhebinin fıkıh kitaplarında kaydedildiğine göre, kız çocuğunun veya kadının küpe takmak maksadıyla kulağının delinmesinde bir mahzur yoktur. (Reddû’l-Muhtar, 5: 270; el-Feteva’l-Hindiyye, 5: 358;)

Çünkü bu çeşit bir işlem Peygamber Efendimizin (asm) zamanında da yapılıyordu. (İânetüt-Tâlibin, 4: 175.)

Fakat Şafiî ulemasından bazıları, sebepsiz yere eziyet olacağı için kız çocuklarının kulaklarının delinmesini caiz görmezler. Bugün artık bu mahzurlar da söz konusu değildir. Çünkü hiç acı ve eziyet vermeden ağrısız bir metotla kulak delinebiliyor.

Bu meselede dikkat edilmesi gereken mühim bir husus şudur:

Şayet kız çocuğu buluğ çağına gelmişse kulağını ya bir kadın veya kardeşi, amcası gibi kendisine nikahı düşmeyen bir yakının delmesi gerekir. Kadına yabancı olan bir erkeğin kulak delme işlemini yapması caiz olmaz. Çünkü ergenlik yaşına gelmiş bir kız çocuğunun bedenine bir yabancı erkek el süremez, el ve yüzünün dışında bedenine bakamaz. Ancak dini bakımdan zaruri bir durum varsa başka meseledir. Bu meselede yani kulağı deldirmek de bir zaruretten bahsetmek mümkün değildir. Muhtemel olan bu halin dışında kulak deldirmek de bir mahzur bulunmamaktadır.

Gusül İçin Küpe Takmak Gerekli mi?

Kulağı delik olup küpe takmayanın gusül abdesti geçerli mi?

Boy abdesti dediğimiz gusülde vücudun her tarafını yıkamak farzdır. Göbek çukuru, parmak araları, kulak delikleri, kasıklar ovularak yıkanması ise sünnettir.

Kulak delikleri eğer çok kapalı ise, suyun gitmesine engel varsa bu durumda o deliklere suyun ulaşması için ovalamak gerekir. Şayet su ulaşıyorsa, küpe takması şart değildir. Yani gusül abdesti alırken önemli olan kuru yerin kalmamasıdır. Yoksa küpe şart değildir. Ayrıca küpe takınca o bölgeyi yıkamak ve ovalamak yine şarttır. Ancak küpe olunca suyu ulaştırmak biraz daha kolay olabilir. Küpe takmaya zorlamak doğru değildir. Küpeyi takmak gerekir diyenler varsa, bunlar kulağın küpeyle daha kolay yıkanacağını ümit ettikleri için söylüyorlar. Küpe takmak guslün farzlarından biri değildir.

Bu delikler kulak etlerinin birleşmesiyle kapanmışsa, bunları tekrar deldirip içini yıkamak gerekmez. Bu delikler kirle dolmuşsa, temizlemek mümkünse temizlenir. Mesela; bu deliklere küpe kolaylıkla takılıyorsa, küpe takarak arası temizlenebilir. Bundan fazlası için zorlamak gerekmez, gusle mani değildir.

Kaynaklar: Mehmed PAKSU, Kadın, Evlilik ve Aile – Sorularla İslamiyet

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir