Kitap Kurtları Çocuklarımız

Kitap Kurtları Çocuklarımız

Ayşegül-Aldemir

Dünyaya gelen her çocuk , zaman içerisinde kendine ait bir kişilik de inşa etmeye başlar . Bu inşa etme sürecinde , çocukların yetişkinlerden farklı olması olağan bir durumdur . Çocuklar , eksik birer yetişkin değil ; aksine , tam anlamıyla , zihinsel , bedensel , duygusal ve sosyal gereksinimlerini tamamlamak isteyen bir ‘‘ birey ’’ dir .

Kitaplar çocuklar için güçlü uyarıcılardır ve çocukların gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunurlar . Bu nedenle , çocuk kitaplarının hazırlanması süreci hassasiyet gerektiren bir süreçtir . Bu süreçte muhakkak çocukların , bebeklikten yetişkinliğe doğru gidecek serüveninin tüm basamakları iyi bilinmeli ve tüm gelişim dönemi özellikleri dikkate alınmalıdır .

Bir kitabın , çocuğun ilgisini çekebilmesi için , onun temel ihtiyaçlarına da cevap verebiliyor olması gerekir . Bu ihtiyaçlar içinde en önemli olanı ‘‘ sevgi ’’ dir . Elbette ki sadece sevgi üzerine değil , çocuğun olumlu ya da olumsuz , hayat içinde karşılaşabileceği her durum kitaplaştırılarak çocuklara sunulabilir . Burada önemli olan , çocuğun gelişim özellliklerini iyi bilmektir ! O halde , çocuk kitapları muhtevasında sevgiyi , şefkati , eğlenmeyi , kuralları , kısacası her şeyi barındırabilir bir özelliğe sahip olmalıdır . Lene Mayer-Skumanz , çocuk kitaplarının yazılması ile ilgili olarak şu sözleri aktarmaktadır : ‘‘ Dünyada olup bitenlerin tümü , çocuk kitaplarına konu olmaya elverişlidir . Açlık , sevgi , aşk ve ölüm gibi ; önemli olan bunların nasıl yazıldığıdır ! ’’

Ayşegül-Aldemir

Çocuk kitaplarının yazılması yeni bir durum . 19.yüzyılın sonlarına kadar , çocuklar minyatür bir yetişkin olarak kabul edilmiş ve her şey bu küçük yetişkinlerin olgun bir insan görünümüne bürünmeleri için hazırlanmıştır . 19.yüzyıldan sonrası ise , çocuğun çocuk olarak algılandığı daha normal bir sürece girdiğimize işaret etmektedir . İşte tam da bu nedenle , çocuk kitapları ve çocuklara yönelik diğer katkıların bu döneme rastlaması tesadüf değildir .

Ülkemizde , çocuk kitaplarının yaygınlaşması ve önem kazanması 1979 yıllarına tekabül etmektedir . Çocuk kitabı yazarları , çocuk le yetişkin dünyası arasındaki farkı bilmeli , arada bir köprü olmalı , sadece çocuklar hakkında değil , çocuklar için yazmalıdır .

Model alma davranışı , özellikle çocuklarda çok daha baskın olarak görülmektedir . Özellikle küçük çocuklarda hayali kahramanlarla ( film , kitap , vb . ) özdeşleşme oranı çok daha yüksektir . Bu nedenle , çocuk kitaplarındaki rol-modeller kurgulanırken , titiz bir çalışma da ortaya konulmalıdır .

Okuma ilgisi çocuklarda yaşlara göre değişim gösterir . Daha küçük yaşlarda , elinde tutabileceği daha küçük ve resimli kitaplara ilgi duyarlar . Bu kitapların çoğu , gerçekdışı öykülerden oluşur . 3-4 yaş çocukları ise resimli öykü kitaplarına daha fazla eğilim gösterirler . 6 yaş sonrası , mantıkdışı akılyürütmenin yerine rasyonel muhakemenin gelmesiyle birlikte çocuklar hayali konuları saçma bulur ve doğadaki varlıkları içeren öyküler çocuklara çok daha fazla cazip gelmeye başlar . Yapılan çalışmalar , okuma ilgisinin , yaşla birlikte arttığını göstermektedir !

Ayşegül-Aldemir

Okuma eğilimleri konusunda kızlar ve erkekler arasında da önemli farklar bulunmaktadır . Erkek çocuklar daha dışa dönük , spor , gezi , macera gibi kitaplara ilgi gösterirken ; kız çocuklarının şiir , romantik masal ve öykülere daha fazla ilgi gösterdiği tespit edilmiştir .

Okuma kültürü ve zevkinin oluşması , şu an ki çocukların aldığı uyarıcı etkilerini düşünürsek ve 3-4 yaşındaki pek çok okul öncesi çocuğun erken okuma davranışı kazandığını hesaba katarsak , artık daha erken yaşlarda ortaya çıkmaktadır . Okuma alışkanlığı elbette ki aile ve toplumla da derin bağlar içerisinde oluşmaktadır .

Çocuklarımızın ileride ilmi olarak bilgiye erişme kaynağının sadece ve sadece google ve internet kaynakları olmasını istemiyorsak ; onlara , bizi doğru bilginin asıl kaynağına ulaştıracak kitapları sevmemiz gerektiğini öğretmemiz oldukça önemlidir . Kitap seçiminde de hem çocuğun yaş dönemi hem de kitaplardaki rol-modellerin , onların düşünce yapısını da etkilediğini gözden kaçırmamak elzem bir konudur . Bebeklikten itibaren , her gece uyumadan önce çocuklara kitap okumak , onların gelişimini büyük ölçüde hızlandırmaktadır . Hatta resimli kitaplar üzerinde bulunan görsellerden yeni yeni hikayeler üreterek çocukların , yetişkinlerden çok daha zengin olan düş gücüne de katkıda bulunabilirsiniz .

Keyifli okumalar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir