Kadir Gecesi Geçmiş Günahlardan Arınma Gecesi

Kadir Gecesi Geçmiş Günahlardan Arınma Gecesi

Kadir Gecesi

1 Temmuz Cuma gününü 2 Temmuza bağlayan gece Kadir Gecesini ihya edeceğiz inşallah.

Ümmetin ittifakı ile Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi. Yüce Rabbimizin lütuf ve keremi ile pek şerefli ve mübarek olan bu geceyi idrak etmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimize sonsuz şükürler ve hamd–ü senalar olsun. Gönüllerimiz, bir taraftan maddi ve manevi birçok hikmeti, rahmeti, bereketi ve mağfireti bünyesinde barındıran Ramazan ayının sonuna yaklaşmanın hüznünü, diğer taraftan da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ne ulaşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşamaktadır.

Kur’ân–ı Kerim’in inmeye başladığı bu gecenin, biz Müslümanlar nazarındaki yüce kıymeti hiç şüphe yok ki sonsuzdur. Binaenaleyh bu mübarek gecede, Kur’ân–ı Kerim’in inmeye başlamasıyla insanlığı küfürden imana, dalâletten hidayete, cehaletten ilme, zulmetten nura, düşmanlıktan kardeşliğe götüren en büyük dünya inkılâbının vuku bulduğunu düşünerek, bu geceyi huzur ve huşu içerisinde ihya etmeye çalışmalıyız.

Hz.Peygamber (S.A.V.) efendimiz:

“Her kim iman ederek ve mükâfatını sadece ALLAH Teâlâ’dan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları mağfiret olunur. Yine her kim de faziletine iman ederek ve mükâfatını sadece ALLAH Teâlâ’dan bekleyerek Kadir Gecesi’nde kalkarsa (namaz kılar, ibadet ederse), geçmiş günahları mağfiret edilir”

buyurmuşlardır.

İman, her işimizde temel şarttır. Yapılan her ibadet de ALLAH rızasını gözeterek, mükafatı sadece ve sadece O’ndan bekleyerek (ihtisap) ifa edilmelidir. Hadis-i şerifteki bu iki şart, ibadetlerin başka maksatlarla da yapılabileceğini; fakat bunların hiçbir olumlu sonuç vermeyeceğini anlatmaktadır. Adet olduğu için değil, içinden gelerek Kadir Gecesini değerlendirmeye çalışmak önemlidir. Bunun sonucu ise, geçmiş günahlardan arınmaktır. İnsanın geçmişi, sırtında bir kambur gibi daima kendisini takip eder. Günah ve vebal yükü altındaki insan, böylesi fırsatlarda işte o yükten kurtulma imkanını yakalar. Bu son derece rahatlatıcı bir sonuçtur. Yeni doğmuş gibi hayata yeniden başlamayı kim istemez?

Kaynak: Mehmet Talu

Kadir Gecesi Yapılması Sevap Olan İbadetler” yazısı için tıklayın…

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir