Kadının Kocasına Karşı Vazifeleri

Kadının Kocasına Karşı Vazifeleri

Kadının Kocasına Karşı Vazifeleri

Saliha Bir Hanımefendi

Sâliha bir hanımefendi, toplumun gerçek mimarıdır. Zira o, neslin korunması ve hayırlı evlat yetiştirilmesi gibi ulvi bir mes’uliyeti yüreğinde taşır. Bunun içindir ki;

Bir erkeği terbiye edin; bir insanı yetiştirmiş olursunuz. Bir hanımı terbiye edin; bir âileyi, hattâ toplumun büyük bir bölümünü yetiştirmiş olursunuz.” denilmiştir.

Çocuğun eğitim gördüğü ilk sınıf, anne yüreğidir. “اَلْاُمُّ مَدْرَسَةٌ / Anne bir mekteptir.” sözü de bu hakîkatin bir ifadesidir. Annenin ağzından çıkan her bir kelime, çocuğun şahsiyet inşasında kullanılan bir tuğla mesabesindedir.

Saliha bir hanımefendi, ilahi kudretin insanoğluna lütfettiği bir şefkat kucağıdır. Aile ocağındaki fertlerin taşkınlıklarını, bilhassa çocukların usandırıcı hırçınlıklarını eritecek fazilet cevheri, anne kalbidir. O, bir taraftan aileyi manevi neşelerle doldurur, bir taraftan da günah girdapları ve ahlaksızlık erozyonlarına karşı ailenin koruyucu zırhı -tabir yerindeyse- bir paratoneri olur.

Saliha bir hanımefendinin takva ve istikameti; kocasını, çocuklarını, akrabalarını ve hatta komşularını hayır ve hasenata teşvik edecek mahiyette olur.

Kadının Kocasına Karşı Vazifeleri

Şüphesiz ki aile hayatında bir hanımın en mühim vazife ve mes’uliyetleri, kocasına karşı olanlardır. Bu meyanda saliha bir hanımefendi;

 • * Beyini hiçbir zaman ihmâl etmez, âile fertleri arasında onu ikinci sıraya düşürmez.
 • * Efendisi evine döndüğünde onu kapıda, güler yüzle karşılar; evinden çıkarken de güzel sözler ve dualarla yolcu eder.
 • * Üstünü-başını ve evini temiz, tertipli ve güzel tutmaya dikkat eder. Efendisinin nefretini celbedecek nahoş görüntü, kötü koku vb. menfiliklerden kaçınır.
 • * Ev işlerinde ve çocukların hizmetinde kendisi çok yorulmuş olsa bile bunu belli etmez, beyinin yanında yüzünü ekşitmez. Onun sıkıntılarını paylaşır, tatlı diliyle tesellî kaynağı olur, yorgunluğunu atmasına yardımcı olur.
 • * Saliha bir hanım, efendisini memnun edebilmek için; onun hislerini, ideallerini, ilgi alanlarını, zevklerini iyi anlamaya gayret eder. Mesela efendisinin yemek yiyeceği, dinleneceği vakitleri iyi takip eder. Yani bunları hangi vakitte yapmayı alışkanlık haline getirmişse, o vakitleri gözetip hazırlığını zamanında yapar.
 • * Saliha bir hanım, beyine hayırlı ve meşru her işinde destek olur.
 • * Aile sırlarını kimseye ifşa etmez.
 • * Saliha bir hanım, efendisinin sevinciyle sevinir, kederiyle kederlenir. Adeta iki bedende tek bir yürek olur.
 • * Hayat sürprizlerle doludur. Saadet mevsimleri gibi, felaket zamanları da olur. Böyle durumlarda saliha bir hanım, elinden gelen hiçbir fedakarlığı esirgemez. Efendisinin yükünü hafifletmeye gayret eder. Efendisi evine ne getirebilirse, buna hamdeder, şükreder, şikayeti unutur, rıza halinde olur.
 • * Saliha bir hanım, yalnız efendisini sevip saymakla kalmaz, onun akraba ve dostlarına da hürmette kusur etmez. Hatta bir tercih durumunda kalırsa, kendinden fedakarlıkta bulunup beyinin ailesine daha fazla yakınlık gösterir. Zira bu davranışın, efendisini memnun edeceğini bilir.
 • * Saliha bir hanım, Allah’ın belirlediği mahremiyet sınırlarına titizlikle riayet eder. Mesela yalnız başınayken, kendisine nikah düşen birini, akrabadan bile olsa evine alamaz. Hiçbir zaman saf ve güzel niyet gözlüğünü takıp da mahremiyet duvarlarını yıkamaz. Bembeyaz bir elbise gibi olan namus, iffet ve haysiyetine en küçük bir leke düşürmeme hassasiyetini muhafaza eder.
 • * Saliha bir hanımefendi, beyinin davranışlarına son derece dikkat eder. Şayet efendisinin bir hususta asabileştiğini fark ederse, meseleyi münakaşa raddesine vardırmadan, alttan alarak, sükunet, sühulet ve mülayemetle tatlıya bağlamaya çalışır.
 • * Saliha bir hanımefendi, kocası ne kadar asabileşse de kendisine yakışan edep ve terbiye dairesinin dışına çıkmaz. Öfkeyle karışık münakaşaların hiçbir hayır getirmeyeceğini, bilakis aradaki muhabbet ve saygıyı zedeleyip aile yuvasını tehlikeye atacağını daima göz önünde tutar. Kocasının hatasını anlayıp telafî edeceği zamanı sabırla bekler…

Kadının Kocasına Karşı Vazifeleri

İşte bu ve benzeri faziletlerle kendisini ailesine hasreden saliha bir hanımefendi; engin bir sevgiye, derin bir saygıya ve ömürlük bir teşekküre layıktır…

Rasûlullah Efendimiz (sav) de böyle saliha bir hanımefendinin uhrevi mükafatını:

“Kocası kendisinden memnun olduğu hâlde ölen (takvâ sahibi bir) kadın Cennet’e girer.”

(Tirmizî, Radâ’, 10/1161; İbn-i Mâce, Nikâh, 4) beyânıyla müjdelemiştir.

Cenâb-ı Hak bu müjdeye nail olabilmeyi bütün hanım kardeşlerimize lütf-u keremiyle ihsan buyursun…

Kaynak: Osman Nuri Topbaş / Şebnem Dergisi

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir