Kadın Kurbanını Kendi Kesebilir mi?

Kadın Kurbanını Kendi Kesebilir mi?

kurban

Kurban Bayramında Kadınların da Kurban Kesmesi Gerekir mi?

Günümüzde kurban kesme konusu genellikle erkeğe âit bir ibâdet hâline gelmiştir. Hatta bazı evlerde kurban kesiliyorsa, karı-koca müşterekliğine dayandırılarak bir sene erkek, diğer bir sene de kadın adına kesilmektedir. Oysa böyle bir durumda asıl olan, kurbanın vâcip olma keyfiyetidir.

Zira kadın, İslâm’a göre, kocasından bağımsız olarak ekonomik hürriyetine sahip bir ferttir. Yani “tasarruf hakkı” kendisine âit olan menkul ve gayr-ı menkul malları varsa -ki, buna ziynet eşyaları da dâhildir- ve bu malların toplamı “nisap miktarı” ve daha fazla ise, elbette kadına da kurban kesmek vâciptir. Şâyet böyle bir kadın adına kocası “bağış adıyla” kurban keserse bu da yeterli olur.
Fakat ziynet eşyaları, sırf tasarruf gâyesi ile alınmış olur ve erkek istediği zaman, istediği biçimde onları değerlendirmek hakkına sahip bulunursa, ziynet eşyaları ne kadar kadının üzerinde olsa da onların gerçek sahibi erkektir. Yani erkek, nisap miktarını tespit ederken bu ziynet eşyalarını da sâir mal varlıkları arasına katmak zorundadır.

Kendisine kurban kesmenin vâcip olduğu herkes, kurbanını kendisi kesebilir. Yani nasıl ki, bir erkek kendi kurbanını kendisi kesebiliyorsa, kadın da kurbanını isterse kendisi kesebilir.
Muâz bin Sa’d’dan şöyle rivâyet edilmektedir:
“Ka’b bin Mâlik’in bir câriyesi vardı. Sel Dağları’nda koyunlarını otlatıyordu. Koyunlardan biri hastalandı, câriye hemen yetişerek hayvanı bir taşla kesti. Daha sonra durumu Rasûlullâh (sav)’e sordular. Rasûlullâh (sav) şöyle buyurdu:
“-Bir mahzuru yoktur, etini yiyiniz.(Muvatta, Zebâyih, 4)
Hadîs-i şerîf, kadınların da kurban kesebileceği husûsunda delil kabul edilmiştir. Hatta kadının hayızlıyken (ay hâlinde) dahî kestiği kurbanın eti yenir. Lâkin hayvanı kesen kimsenin erkek olması müstehab görülmüştür.
Şu da var ki, kadın erkeğe göre fıtraten daha hassas ve daha yumuşaktır, güç bakımından da erkeğe göre daha zayıftır. Bunun gibi sebeplerden dolayı gerek kurban bayramında, gerekse diğer zamanlarda kurbanı genellikle erkek keser. Ancak bu durum kadının kesemeyeceğini göstermez. Bu sebeple güç yetirebilen ve fıtraten dayanıklı olan hanımlar, isterlerse kurbanlarını kendileri kesebilirler.

Kaynak: Şebnem Dergisi

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir