İyi Bir Başlangıç için Evlilik Öncesi Eğitim Programı

İyi Bir Başlangıç için Evlilik Öncesi Eğitim Programı

Aile Eğitim Programı AEP

Günümüzde psikolojik sorunların başında evlilik sorunları geliyor. Evliklik sorunları psikologların da en fazla çalıştıkları konulardan.

Günümüz evliliklerinde yaşanan sorunları çözmek amacıyla T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri evliliğe “iyi bir başlangıç yapabilme” adına ülke genelinde programlar düzenliyor.

AEP Niçin Var?

AEP, ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için ailelerin;

– eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına,
– aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına,
– sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve
– karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kimler Katılabilir?

AEP çağdaş bir bireyin kazanması gereken temel yetkinlikleri içermektedir. Bu sebeple her bir modülü her bir bireyin alması önerilir. Dolayısıyla programda yer alan modüllerin büyük bölümünde hedef kitle bütün aile üyeleri, dolayısıyla bütün toplumdur. Ancak belirli bir yöredeki belirli gruplar için ihtiyaca özel eğitim paketleri eğiticiler tarafından oluşturulacaktır. Bu paketlerin oluşturulmasında bireylerin aile yaşamlarında bulundukları evreler ve medeni durumları belirleyici olabilecektir. Bu çerçevede yetişkin aile üyeleri ana hatlarıyla aşağıdaki kategorilerden birisi içerisinde yer alarak eğitime katılabilir:

Yetişkin bekârlar: Yasal evlenme yaşına gelmiş hâlihazırda herhangi bir evlilik hazırlığı içerisinde olmayan yetişkin bireyler (boşanmış çocuksuz kişiler dâhil).
Evlilik hazırlığı yapanlar: Nişanlı, sözlü veya evlenmeye karar vermiş bireyler.
– Evli ve çocuksuz şahıslar: Evli olup hâlihazırda çocuk sahibi olmayan bireyler.
Evli ve çocuklu şahıslar: Evli olup hâlihazırda her yaştan çocuk sahibi olan bireyler (evlat edinmiş, bakıcı ebeveynlik veya koruyucu ailelik yapan bireyler dâhil).
Evli ve çocukları artık evden ayrılmış şahıslar: Özellikle yaşam döngüsü içerisinde son dönemde yer alan; çocukları eğitim, evlenme, çalışma gibi nedenlerle evden ayrılmış olan çiftlerin her biri.
Tek ebeveynli aile bireyleri: Herhangi bir sebeple çocuğunu eşi olmadan büyüten anne veya baba.

Evlilik Öncesi Eğitim Programı Nedir?

“Evlilik Öncesi Eğitim” ile evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Evlilik Öncesi Eğitim Programı, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri evliliğe “iyi bir başlangıç yapabilme” fırsatı verecektir.

Evlilik uyumunda eşlerin evlilik öncesi hazırlığının ve evlilik problemleri henüz ortaya çıkmadan eğitim almalarının önemi bütün dünyada bilimsel çalışmalarla da ortaya konmaktadır. Bu düşünceden hareketle evlilik öncesi eğitim konusunda toplumun dikkatinin çekilmesi amacı başta olmak üzere birtakım düzenlemeler yapılması planlanmış ve evlilik öncesi eğitimle ilgili içerik, eğitimin kimler tarafından verileceği konularının ele alındığı, alanla ilgili değerlendirme ve önerilerin görüşüldüğü “Evlilik Öncesi Eğitim” konulu bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Akademisyenler, konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda evlilik öncesi eğitime ilişkin müfredatı belirlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Evlilik Öncesi Eğitim için biri eğitici el kitabı olmak üzere toplam 5 kitap hazırlanmıştır.

Ücretsiz olan  Evlilik Öncesi Eğitim Programı’na katılmak için tıklayın.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir