İslamiyette Kürtaja İzin Var mı?

İslamiyette Kürtaja İzin Var mı?

İslamda Doğum Kontrol Hakkı

Eşlerin evlilikte birlikte doğan en büyük haklarından biri çocuk sahibi olmasıdır. Evliliğin genel amaçlarından biri olan nesli devam ettirme insanın doğasında var olan bir eğilimin, isteğin sonucudur.

Çocuk sahibi olmanın tek yolu evliliktir. Çünkü çocuğun hakları, ancak bu yolla sabit olur.

Tabi insanların çocuk sahibi olma istekleri sınırlıdır. Yani kişiler eğitebilecekleri, masraflarını karşılayabilecekleri kadar çocuk sahibi olmak istemekte ve daha fazlası için doğal olarak bir önlem alınması gerekmektedir. Bu konu eski fıkıh kitaplarında daha çok ”Azl” başlığı altında incelenmekte ve evlilik sonucu doğan haklardan birinin de kadının azle izin verme ya da vermeme hakkının olduğundan söz edilmektedir.

Azl ile ilgili rivayetlerin bir kısmı şöyledir:

Peygamberimize azlin hükmü sorulmuş, Oda : O gizli ve’d’dir.” (Müslim)
Ve’d, kız çocuğunu diri diri toprağa gömmek demektir.

Bizim cariyelerimiz vardı ve biz azl yapıyorduk. Yahudiler bunun küçük mev’ûde olduğunu ( yani kız çocukalrını diri diri toprağa gömmek anlamına geldiğini) söylediler. Rasulullah bu durum üzerine şöyle buyurdu: ” Yahudiler yalan söylemiş. Eğer Allah onu yaratmak isterse sen ona engel olamazsın.” (Ebu Davud)

Rasulullah Efendimiz zamanında Kur’an ayetleri (kısım kısım) inmeye devam ederken biz azl yapardık.”(Buhari)
Müslim’in tahricinde; ”Bu haber Peygamberimize ulaşınca O bize azli yasaklamadı ” ifadesi vardı.

Bir adam Peygamberimize geldi ve şöyle dedi: ”Doğrusu benim bir cariyem var, o bizim hem hizmetçimiz hem de su taşıyıcımızdır. Ben bazen onunla ilişkiye giriyorum ancak onun hamile kalmasını istemiyorum.” Efendimiz ona şu cevabı verdi. İstersen cinsel ilişkide azl yap. Çünkü onun için takdir edilen ne ise şüphesiz olacaktır.”(Ebu Davud)

Rasulullah Beni Mustalık gazası sırasında azl yapmamıza izin verdi ve şöyle dedi: Azl yapmama hükmü size yazılmış değildir. Çünkü Allah kıyamete kadar yaratacağı her canlıyı yazıp belirlemiştir.” (Buhari)

Rasulullah hür kadınlardan ancak onların izniyle azl yapılabileceğini söyledi. (Ahmed)

İslam hukukçuları bu hadisleri değerlendirmişler, bazıları azlin caiz olmadığını söylerken büyük çoğunluğu hür kadının izni ile azlin caiz olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Dilediğiniz Sayıda Çocuk Yapmak En Doğal Hakkınız

Doğum kontrolü de genel olarak azle kıyaslandığında caiz olduğu söylenir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır. Oda çocuğun oluşmasından önce önlemler alınmasıdır. Aksi takdirde çocuk oluştuktan sonra onu yok etme çabaları izin verilmiş olan azl kapsamına girmez.

Azl; kadın ve erkeğin yumurta ve sperminin birleşerek çocuğun oluşumunu engellemektir.

Doğum kontrol yöntemlerinden de buna benzer yöntemleri ugulamak caizdir. Ancak çocuk oluştuktan sonra onu kürtaj vb. yollarla ortadan kaldırma çabaları günahtır.

Dokuz aylık hamilelik dönemi, başlıbaşına doğum, çocuğu emzirme ve daha sonrası anneye çok büyük sorumluluklar yüklemekte, kadın fiziksel ve duygusal olarak büyük zorluklar yaşamaktadır. Bu nedenle doğum kontrolü kadının daha çok hakkıdır.

Ancak doğum kontrol yöntemleri  gerek hanımın gerekse beyin fiziksel ve ruhsal sağlığına zarar vermemeli, eşlerin cinsel yaşamını olumsuz yönde etkilememelidir.

 Kaynak: Kadın ve Aile İlmihali

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir