İslamda Süt Kardeşler Arası Evlilik Meselesi

İslamda Süt Kardeşler Arası Evlilik Meselesi

İslamda Süt Kardeşler Arası Evlilik Meselesi

Süt Kardeşliği Nedir?

Süt emme çağındaki bir çocuğun kendi annesinden başka bir kadından süt emmesi halinde, emdiği kadının çocuğuyla olan ilişkisine süt kardeşliği, süt emziren kadın ve bu kadının yakınları arasında meydana gelen hısımlığa da süt hısımlığı denir. Süt hısımlığı evlenme konusunda bazı istisnalar dışında kan hısımlığı ile aynı yasakları doğurur. (Merğinani, el-Hidaye, İstanbul, I, 223).

Zira hadiste;

“Nesep yoluyla mahrem olan emzirme ile de mahremdir.”

(Buhari, Şehadat, 7; Müslim, Rada 1) buyrulmuştur.

İslamda Süt Kardeşler Arası Evlilik Meselesi

Süt Kardeşler Birbiri ile Evlenebilir mi?

İslama göre kişi süt kardeşiyle evlenemez. Kur’an-ı Kerim’de;

“Sizi emziren analarınız ve süt kız kardeşleriniz (size haram kılındı.)”

(Nisa, 4/23) buyrulur. Hz. Peygamber de (sav)

“Doğum yoluyla haram olanlar, süt emme-emzirme yoluyla da haramdır”

buyurmuştur (Buhari, Nikah 20; Müslim, Rada 1; Ebu Davud, Nikah 7).

Fıkıh alimlerinin çoğunluğuna göre çocuğun ilk iki yaş içerisinde emdiği süt az olsun çok olsun, süt hısımlığının meydana gelmesi için yeterlidir. İmam Şafii ise süt hısımlığının oluşabilmesi için ilk iki yaş içinde beş ayrı seferde ve doyurucu nitelikte olmasının şart olduğunu söylemektedir (Merğinani, el-Hidaye, I, 223, İstanbul, 1986; Nevevi, el-Mecmu’, XX, 77-80, Beyrut, 1985).

İslamda Süt Kardeşler Arası Evlilik Meselesi

Kişi kardeşinin süt kardeşiyle evlenebilir mi?

Süt kardeşle evlenmek yasaklandığı için (Nisa, 4/23), kişi, süt emdiği kadının çocuklarıyla evlenemez. Bu konudaki genel prensip şöyledir: Süt emen çocuk, emziren kadının öz çocuğu gibi kabul edilir. Öz çocuğu kimlerle evlenemez ise süt çocuğu da onlarla evlenemez. Ancak kişi, kardeşinin süt kardeşiyle evlenebilir. Çünkü aralarında ne nesep, ne de süt yönünden kardeşlik söz konusu değildir.

İslamda Süt Kardeşler Arası Evlilik Meselesi

Süt emenin kardeşleri, sütünü emdiği kadının çocuklarıyla evlenebilir mi?

İslam hukukuna göre, annesi dışında bir kadının sütünü emen çocuk, bu kadının süt çocuğu olur. Bu çocuk sütünü emdiği kadının öz ve süt çocuk veya torunlarından hiç biri ile evlenemez. Süt akrabalığı, sadece emziren ve emen arasındaki süt emme fiilinden doğduğu için, süt anne ve bazı akrabaları ile; süt emenin kendisi, öz çocukları ve torunları ile sınırlı kalmakta, bunların dışındaki akrabalar arasında evlenme engeli meydana gelmemektedir (Mevsıli, el-İhtiyar, Beyrut 1999, III, 118). Bu yüzden süt emenin kardeşleri emziren kadının çocuklarıyla evlenebilir.

Kaynak: Diyanet

Yorumlar

“İslamda Süt Kardeşler Arası Evlilik Meselesi” için bir cevap

  1. Furkan dedi ki:

    Süt kardeşlerinden annesnin sütü emilen çocuk emen çocugun kardeşiyle evlenebilirmi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir