İslamda Karı-Koca Hakları ve Eşlerin Birbirine Karşı Sorumlulukları

İslamda Karı-Koca Hakları ve Eşlerin Birbirine Karşı Sorumlulukları

İslamda Karı - Koca Hakları

İslamda Karı – Koca Hakları
Her aileye bir baş gerekir. Dinimiz bu hak ve vazifeyi erkeğe vermiştir. Bu hakkın anlamı bir hükmetme değil, bir koruma ve aile düzenini sağlama görevidir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim‘de şöyle buyurmuştur:

Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerinden üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için iyi kadınlar (kocasına) itaat ederler. Allah’ın kendilerine korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) korurlar. (Nisa:34)

İki kişi yolculuk etse birinin baş olmasını isteyen dinimiz, çok önemli bir toplumsal kurum olan aileyi başsız bırakmamıştır. Ailenin başı erkek olmakla birlikte; bu kurumun işleyişinde ve korumasında kadınında erkeğe yakın bir sorumluluğu vardır. Çünkü aile yuvası ortaktır. Bu sebeple aile ile ilgili görev ve sorumluluklarda ortaktır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (sav);

Koca ailenin çobanıdır. Onun yönetiminden sorumludur. Kadında kocasının, evinin ve evladının çobanıdır. Bunların idaresinden sorumludur.

buyurmuşlardır. (Riyazu’s Salihin Ter. c. 1. s. 324, Hadis: 281)

Kadınların kocaları üzerindeki hakları nelerdir?
Yeme, içme, giyim, barınma ve tedavi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması, aşağılanmaması, kocanın küserek evi terketmemesidir.

Kocaların kadınlar üzerindeki hakları nelerdir?
Kocanın istemediği kişileri eve almamak, kocanın dine aykırı olmayan isteklerini yerine getirmek, kocanın yatağını terkermemek, gücü yettiğince kocasını hoşnut etmeye çalışmaktır.

Yıllarca sürecek bir birlikteliğin, sürekli olarak pürüzsüz ve sorunsuz geçmesi tabi ki beklenemez. Zaman zaman aile içersinde karı ve koca arasında tartışmalar yaşanabilir. Evliliğin korunması ve sağlıklı olarak devam etmesi için kusurlu davranışların karşılıklı sabır ve iyi niyetle çözüme kavuşturulması, bu sayede evliliğin korunması tüm eşlerin ortak sorumlulukları arasında yer alır.

Yorumlar

“İslamda Karı-Koca Hakları ve Eşlerin Birbirine Karşı Sorumlulukları” için bir cevap

  1. […] (İslamda eşlerin birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları konumuzu okudunuz mu?) […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir