İslam’da Gelinin Baba Evinden Çıkarken Kırmızı Kuşak Takması Var mı?

İslam’da Gelinin Baba Evinden Çıkarken Kırmızı Kuşak Takması Var mı?

Geline Kırmızı Kuşak Takmak

Bir gelinin babasının evinden dualarla uğurlanırken beline kırmızı kuşak bağlanmasının dinimizce hükmü nedir? Bağlanmamasının sakıncası var mıdır?

Dinimizde örf ve âdetler mutlak olarak kabul veya reddedilmemekte, geleneklerin akıl ve vahiy süzgecinden geçirilmesi, vahye aykırı olmayan, akla ve insan yaratılışına uygun bulunanların kabul edilmesi, böyle olmayanların ise terkedilmesi istenmektedir.

Toplumumuzda, düğünlerde uygulanan kırmızı kuşak bağlama, dini bir değer atfedilmediği, sadece örf-âdet olarak kaldığı müddetçe sakıncalı değildir. Buna göre, İslam toplumunda bir âdet olarak gelinin beline kırmızı kuşak bağlamanın dini bir boyutu olmadığı gibi, bunu yapmanın dini açıdan bir sakıncası da yoktur. İsteyen yapar, istemeyen yapmaz.

Geline Kırmızı Kuşak Takmak

Kırmızı Kuşağın Anlamı Nedir?

Orta Anadolu’da bu kuşağa özellikle ‘gayret kuşağı‘ denilmektedir. Gayret kuşağı denilmesinin sebebi, evliliğinde gelinin gayretli ve kudretli olması için, ailesinin gelişimini sağlaması ve evinde güçlü olması içindir. Bu şekilde nesiller boyu aktarılarak günümüze kadar ulaşan bir geleneğimizdir. Gelinin babasının kırmızı kuşağı kızının beline bağlamasının anlamı ise gelinin her şeyinden kocasının sorumlu olduğunu bildirmesidir. Bu tip geleneklerimizin olması kültürümüzün zenginliğini göstermektedir. Ayrıca bu kırmızı kuşağın dikkati üzerine çekip nazarı aldığı, isabet-i ayna/göz değmesine engel olduğu da anlatılır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir