İslamda Eş Seçimi

İslamda Eş Seçimi

İslamda Eş Seçimi

Salih ve Saliha Bir Eş Olabilmek

Evlilik, erkekle kadın arasında vukû bulan mübârek bir akittir. İslâm, müslüman bir kıza kendi eşini seçme hakkını tanımaktadır. Bu sebeple anne ve babanın kızlarını istemediği bir kimse ile zorla evlendirmeye hakları yoktur.

Bu berâberlik, sevgi, îtimat, anlayış ve rahmet tezâhürlerinin; muhabbet, saâdet, tebessüm ve nîmet gibi güzelliklerin paylaşıldığı bir bağdır. Birbirini seven kadın ve erkek; yardımlaşma, kaynaşma ve hoşgörüyle uzun süre devam edecek bir yuva te’sîs ederler.

Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de bu hususla ilgili:

“Size kendi cinsinizden kendileriyle huzûra kavuşacağınız eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet var etmesi O’nun kudretinin alâmetlerindendir.”

(Rûm, 21) buyrulmaktadır.

Sâliha bir hanım, sâlih bir koca gibi âilenin ana direğidir. Müslüman bir hanım, erkeğin hayattaki en değerli varlığıdır.

Nitekim Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmaktadır:

“Dünya maddî bir varlıktır. Dünyadaki en değerli varlık da sâliha hanımdır.”

(Müslim)
“Sâliha bir hanım” Allâh tarafından erkeğe verilen en büyük bir nimettir. Zîrâ erkek, hayatın sıkıntılarını, dertlerini ve yorgunluklarını eşinin yanında unutur. Erkek, hanımın yanında rahâta, huzûra, sükûnete ve insanın hayatında benzerini bulamayacağı bir saâdete kavuşur.

Peki müslüman bir hanım nasıl böyle bir zevce olabilir? Huzur veren, sevilen, takdir edilen ve değer verilen bir kimse nasıl olabilir? Kısaca müslüman bir hanım ne gibi vazîfeleri îfâ etmelidir?

Saliha hanım bu husûsta sadece fizikî güzelliği, tâlibin yakışıklı olması, mevki ve makamının yüksek oluşu ve servet sâhibi olması gibi genellikle dikkat edilen şeylere bakarak kararını veremez. Öncelikle dînî yaşantıya ve ahlâka önem verir. Zîrâ müslüman bir âile yuvasının ana direği olan erkeğin en kıymetli ziyneti, dindar ve ahlâklı olmasıdır.
Müslüman genç kız şuurlu, ufku geniş, kalbinde Allâh korkusu olan, tertemiz yapılı, dindar, ahlâkı ve karakteri güzel, ciddî mü’min genci tercih eder.
İnançlı, temiz bir genç kıza lâyık olacak eş de, aynen onun gibi inançlı, temiz genç bir erkektir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir