İnternet Üzerinden Görüntülü Olarak Şahitler Huzurunda Kıyılan Nikah Geçerli mi?

İnternet Üzerinden Görüntülü Olarak Şahitler Huzurunda Kıyılan Nikah Geçerli mi?

İnternetten Görüntülü Olarak Kıyılan Nikah

İnternette farklı yerlerde bulunan insanlar görüntüde bir araya gelebiliyor ve seslerini de duyarak birbirleriyle konuşuyorlar. Uluslararası ilişkilerde ve ticarette, görüntülü veya görüntüsüz telefonla ve internet iletişimi kurularak akitler yapılıyor, çok önemli meseleler görüşülüyor, kararlar alınıyor.

Bütün bu yeni gelişmeler karşısında, evlenecek kişiler ve şahitler internet ortamında bir araya gelerek İslami nikahı akdediyorlarsa bu da kayıt altına alınıyorsa sahih olur. Kayıt altına alınması da bir emniyet tedbiridir, akdin sıhhat şartı değildir; çünkü inkar durumunda şahitler vardır.

Ancak, resmi kayıt olmadan yapılan nikahların bir çok sıkıntıları vardır. Bu nedenle her ne şekilde olursa olsun, resmi olarak tescil edilmeden nikah kıyılmasının uygun olmayacağını belirtelim. Çünkü nikah, taraflara dini ve hukuki açıdan ciddi hak ve sorumluluklar yükleyen bir sözleşmedir.

Online Nikah Akdi

Bu bakımdan nikahın, en ideal şekilde kıyılarak, içeriğinde herhangi bir şüphe, töhmet ya da istismar unsuruna yer verilmemesi büyük önemi haizdir. Nitekim nikahta sadece tarafların rızasıyla yetinilmeyip velilerin bilgisi ve izninin aranması, gerekli şartları haiz en az iki şahidin bulunması ve nikahın ilanı gibi hususların olması, dinimizde nikah akdine gösterilen hassasiyetin bir ifadesidir.

Bu bilgiler çerçevesinde, evlenmek isteyenlerin nikahlarını yukarıda bahsedilen ölçüler dahilinde ve resmi olarak tescil ettirmek suretiyle kıydırmaları gerekir. Buna göre, resmi olarak tescil edilmeden, birtakım problemlere ve istismara alan açma ihtimali bulunan gerçek veya sanal ortamlarda nikah kıyma uygulamalarından kaçınmak uygun olacaktır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir