Hanımlar Özel Günlerinde Diş Dolgusu Yaptırabilir mi?

Hanımlar Özel Günlerinde Diş Dolgusu Yaptırabilir mi?

Hanımlar Özel Günlerinde Diş Dolgusu Yaptırabilir mi

Kadın Adetli İken Takma Diş, Dolgu ya da Kaplama Yaptırılabilir mi?

Rasulullah (sav) sırf güzellik için dişlerini seyrelten kadınlara lanet etmiş, ancak hastalıklarda ötürü tedavi olmalarını da emretmiştir.

Dişi doldurma, kaplama ya da takma, sadece güzelleşmek için değil de, çürüyen ya da çıkan dişi tedavi etme yani ihtiyaç için olursa, bunda abdestli, abdestsiz, temiz, adetli olmak hiç bir şey değiştirmez. Ancak acil bir durum yoksa her türlü şüphe ve tereddütlerden kurtulabilmek için her türlü şüphe ve tereddütten kurtulabilmek için bu tedaviyi temiz bir zamana denk getirmek daha iyi olur.

Diş Dolgusu Meselesinde Mezhepler Arasında İhtilaf  Var mı?

Diş dolgusu yaptırdıktan sonra gusül, abdest gibi konularda başka mezhepleri taklit etmek gerekir mi?

Diş dolgusu bir tedavidir. Tedavi edilen bir uzvun üstünün -sargı, dolgu, alçıya alma gibi- geçici veya devamlı olarak kapatılması gerekiyorsa (tedavi bunu gerektiriyorsa) kapatılır. Kapatılırken (dolgu, sargı, alçı yapılırken) hastanın abdestli ve gusüllü olması da gerekmez. Abdestli olmak, yaranın, çürüğün, kırığın, üstünü kapatırken değil, sağlam ayağa, üzerine mesh etmek mest giyerken gereklidir.

Diş doldurulduktan ve dolguyu korumak için üstü de kaplandıktan sonra dolgu ve kaplamanın dışı, dişin yerini alır. Bu sebeple ağız yıkanırken kaplı dişlerde yıkanmış sayılır. Sargı gibi kabul edenlere göre, ağza su alınca diş de mesh edilmiş olur.

Bu hükümler hakkında mezhepler arası ihtilaf olamaz. İhtilaf, abdest ve gusülde ağız yıkamanın farz olup olmaması ile ilgilidir. Bizim meselemizde ağız yıkanmaktadır. Kaplamanın yıkanması veya mesh edilmesi, dişin kendini yıkama yerine geçtiğine göre -ki bu konuda da ihtilaf olamaz; çünkü hüküm zarurete dayanmaktadır- kaplı dişlerle abdest alan ve gusledenin bu amelleri bütün mezheplere göre sahih olacaktır.

Eğer yaptığınız amel (abdest, namaz…) bir mezhebe göre sahih, diğerine göre batıl olsaydı sizin yükümlülüğünüz, aldığınız fetvaya göre amel etmekten ibaret olurdu. Bir müftü size “kaplı veya dolgulu dişlerle alınan gusül ve abdest sahihtir” der, siz de böyle yaparsanız artık başka mezheplere de riayet etmek gibi bir yükümlülüğünüz de olmaz.

Kaynak: Hayrettin Karaman, “Diş dolgusu ve abdest”

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir