Hanımlar Muayyen Günlerinde Dua Maksadıyla Kur’an Okuyabilir mi?

Hanımlar Muayyen Günlerinde Dua Maksadıyla Kur’an Okuyabilir mi?

Hanımlar Muayyen Günlerinde Dua Maksadıyla Kur'an Okuyabilir mi

Hangi Sure ve Ayetler Dua Niyetine Okunabilir?

Adetli, lohusa ya da cünüp olan kadın, Kur’an ayetlerinden hiç birini okuyamaz. Caiz değildir. Bu hususta Rasulullah (sav)şöyle buyururlar:

“Cünüp ve adetli kadın Kur’an’dan hiç bir şey okuyamaz”

(İbni Mace, Taharet: 105) Yani sırf Kur’an-ı Kerim okumak niyetiyle bir ayetten daha az bile okuyamaz. Ancak dua, sena, Allah’a (cc) sığınma, zikir veya bir işe başlangıcında yahut öğretmek maksadıyla Kur’an’dan bazı ayetleri okumak caizdir.

Mesela bir ulaşım aracına binerken okunması sünnet olan Zuhruf Suresi 13. ayet / dua… Ve yine araçtan inerken okunan Mü’minun suresi 29. ayet gibi…
Bir musibet ya da ölüm haberi alınca Bakara Suresi 156. ayet, yine işe başlarken “Bismillahirrahmanirrahim” , şükür maksadıyla “Elhamdülillah” demek de bu kabildendir.
Fatiha suresini zikir maksadıyla okumak haram değildir.

Maliki mezhebine göre hayızlı ve lohusa kadının az miktarda Kur’an okumasında bir mahzur bulunmamaktadır. Bu az miktarda yukarıda adı geçen sureler miktarıdır. Bu meseleye delil olarak; kadınların uzun süre bu halde kalmış olduklarından dolayı istihsanen caiz görmüşlerdir.

Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre Kur’an-ı Kerim’in kelimelerini heceleyerek, harf harf okumak caizdir. Çünkü böyle bir okuyuş kıraate girmemektedir. Yine tilavet olmadan Mushafa bakmayı, sesini çıkarmadan içinden okunmasını da caiz kabul etmişlerdir. Çünkü bu durumda kıraatten söz edilemez.

Bütün bu görüşler müctehid imamların çeşitli delillere dayanarak vardıkları içtihad farklılıklarıdır ve hepsi doğrudur. Bunun yanında, Kelime-i Şehadet, Kelime-i Tevhid, istiğfar, salavat-ı şerife gibi tevhid ve zikir cümlelerini bir veya birden fazla okumak caizdir.

Kaynaklar: Müslüman Hanımın El Kitabı ve İslam Fıkhı Ansiklopedisi

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir