Hacer-ül Esved Cennet Taşı…

Hacer-ül Esved Cennet Taşı…

Hacer-ül Esved Cennet Taşı

 Rasulullah’ın Elinin Yüzünün İzleri Hala Üzerinde

Mescid-i Haram, Kur’an-ı Kerim’in beyanıyla içine girenlerin emniyette olduğu mekân. Ortasında Beytullah olduğu gibi her karışında da geçmiş peygamberlerin ve Peygamber-i Zîşân Efendimiz (sav)’in izi var. Kâbe ve Mescid-i Haram’ın bazı yerlerine rahmet üzerine rahmet olması için ayrıca faziletler de ikram edilmiş; Hacer-ül Esved gibi.

Hacer-ül Esved öyle bir taş ki; cennetten inmiş, İbrahim Halilullah (as) tarafından Kâbe’nin köşesine yerleştirilmiş, nice mümin, evliya ve asfiyanın aşk, gözyaşı ve ihlasına şahitlik etmiş. Bu mübarek taş, kıyamet günü kendisini selamlayanların lehinde şahitlik yapacak. Onun üzerinde Resûl-i Kibriya’nın (sav) gözünün, yüzünün, dudaklarının ve ellerinin izi var…

Allah Resûlü’nün tabiriyle

“Hacer-ül Esved, cennetten indi. İndiği vakit sütten beyazdı. Onu insanların günahları kararttı.”

Bir başka hadiste ise

“Rükn (Hacer-ül Esved) ile makam (Makam-ı İbrahim), iki cennet yakutu idiler. Allah onların nurlarını aldı. Eğer nurlarını almamış olsaydı, o ikisi mağrible maşrık arasını aydınlatırdı.”

buyuruluyor.
Hz. Ali’den gelen rivayette Rahmeten Li’l-Âlemîn (sav),

“Kıyamet günü, Hacer-ül Esved getirilir. O zaman beliğ bir lisanla, kendisine tevhidle istilâmda bulunanlar lehine şehâdette bulunur.”

müjdesini veriyor.

Hazreti Ömer’in (ra), Hacer-ül Esved’i öperken henüz üzerinden pek az zaman geçmiş cahiliye devri insanlarının taşlardan meded umma adetiyle karıştırılmaması için “Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne bir faydan ne de zararın vardır. Ben Resûlullah’ı seni öper görmeseydim seni asla öpmezdim.” dediği rivayet ediliyor.

Yorumlar

“Hacer-ül Esved Cennet Taşı…” için bir cevap

  1. […] taşı getirdi. Hz. İbrahim bu taşı iskele olarak kullandı. Ebû Kubeys dağından getirilen ve “Hacer-ül Esved” adı verilen taş da, tavafa başlama yerine işaret olmak üzere, halen bulunduğu köşeye […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir