Hac ve Umre Kadınların Cihadıdır

Hac ve Umre Kadınların Cihadıdır

Hac ve Umre Kadınların Cihadıdır

Hac-Umre ve Kadın

Hz. Aişe anlatıyor: Rasulullah’a sordum, dedim ki: Kadınlar üzerinde farz olan cihad var mıdır?  Şöyle buyurdu:

“Evet içinde savaş olmayan cihad onlara fardır: Hac ve Umre.”

(İbn Mace, Menasik: 10; Ahmed, 1/14, 34, 37, 53; 2/162,163)

Kadının Mahremi Olmadan Hacca ya da Umreye Gitmesi Caiz midir?

Ebu Hanife’ye göre hanımlara haccın farz olmasının şartlarından biri de yanında kocası veya mahrem bir akrabasının olmasıdır. Kocası ya da mahrem bir akrabası olmayan kadına Ebu Hanife’ye göre hac farz değildir ve bu kadın hacca gidemez.

Ancak Şafii mezhebine göre güvenilir bir kafile ile birlikte mahremi olmasa da hacca gidebilir. Bu farklı görüşün sebebi kadının yalnız haccetmesini yasaklayan hadislerin yanı sıra

“Çok yakında kadın kocası olmadan, devesiyle ta Hire’den gelip Kabe’yi tavaf edecektir.”

hadis-i şerifi ile Hz. Aişe ve Peygamberimizin diğer eşlerinden bazılarının yanlarında mahrem bulunmadan hacca gitmiş olmalarıdır.

Kadınlar Özel Durumlarında Ziyaret Tavafı Yapabilir mi?

Tavaf, Hacerü’l Esved’in bulunduğu yerden başlayarak Kabe etrafında yedi kez dolaşmaktır. Ziyaret tavafı ise farzdır. Ziyaret tavafının süresi bayramın ilk günü fecr-i sadıkla başlar, bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar sürer ancak bayramın ilk günü yapılması daha faziletlidir.

Kadınlar özel durumlarında haccın diğer bütün farizalarını yerine getirebilir, yani sa’y yapabilir, şeytan taşlayabilir fakat tavaf yapamaz. Ziyaret tavafını temizlenince eda eder. Veda tavafı sırasında adetli ise o zaman o kişiden tavafın sorumluluğu düşer.

Hanımların Tavaf Yapabilmek İçin İlaç Kullanmaları Caiz mi?

Hanımlar ziyaret tavafını yerine getirmek amacıyla adetlerini geciktirecek ilaç kullanmalarında bu ilaçların sağlığa zararsız olduğu bilinmesi şartıyla bir beis yoktur. Ancak zararlı bir ilaç ise kullanmaması daha iyidir. Aksi takdirde kişi günaha girer.

Kaynak: Kadın ve Aile İlmihali

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir