Yeşiltopuklar Online Alışveriş ve Tesettür Giyim

Gece Tırnak Kesmek Günah mı?

Gece Tırnak Kesmek Günah mı?

Gece-Tırnak-Kesmek-Günahmı

Tırnak Ne Zaman Kesilir?

Tırnakları kesmek, hem sağlığımız açısından çok önemli, hem de Peygamberimiz (sav)’in mühim bir sünneti… Hazret-i Âişe (ra)’dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte; tırnakların kesilmesinin fıtrattan; bütün peygamberlerin dinlerinde yer alan ve uygulanan işlerden olduğu belirtilmiştir. (Buhârî, Libâs, 63,64)

Tırnak kesmenin belirli bir günü yoktur. Gerektiği her an, (yani uzayınca) tırnak kesilebilir, ancak kırk günü geçirmek mekruh görülmüştür. (İbn-i Mâce)  Efdal olan, tırnakların haftada bir kesilmesidir.

Tırnakları cuma günü kesmek, müstehabdır. Hazret-i Âişe vâlidemizden nakledildiğine göre, Rasûlullâh (sav) Efendimiz:

“Kim Cuma günü tırnaklarını keserse, Allah onu öbür Cuma’ya kadar ve üç gün daha fazlasıyla belâlardan korur.”


(Dürrü’l-Muhtar, c. VI, sh: 405)
buyurmuştur.

Gece Tırnak Kesilebilir mi?

Gece veya gündüz, istenilen her vakitte tırnak kesilebilir. Halk arasında, geceleyin tırnak kesmek “ölü eti yemek gibidir” veya “geceleyin tırnak kesilmez” şeklinde bir anlayış yayılmış olsa da, bu durum, İslamiyet’in ölçülerine pek uygun değildir.
Eskiden, elektriğin olmadığı zamanlarda gece tırnak kesmek, elde bazı yaralanmalara sebebiyet veriyor ve çoğu kez kesilen tırnağın nereye fırladığı da tam olarak görülemiyordu. İşte, bu ve benzeri durumlar, geceleyin tırnak kesmenin pek uygun olmadığı kanaatinin yayılmasına zemin oluşturmuştur. Fakat bugün, elektriğin aydınlattığı ortamlarda gece tırnak kesmenin dînen hiç bir mahzûru yoktur.

Nakledildiğine göre, bir gün Harun Reşid, İmam Ebû Yusuf’a:
“-Geceleyin tırnak kesilebilir mi?” diye sorar. İmam:
“-Evet, kesilebilir.” diye cevap verir.
Harun Reşid, bu sefer İmam Ebû Yusuf’a:
“-Peki, bunun delili nedir?” diye ikinci bir soru yöneltir.
Ebû Yusuf:
“-Hayırlı işlerde acele ediniz.” meâlindeki hadîs-i şerifi okuyarak onun sorusunu cevaplar.(el-Fetevâ-yı Hindiyye, c: V, sh: 358)

Hayız, Nifas veya Cünüplük Hâllerinde Tırnak Kesilebilir mi?

Hayız ve nifas hâllerinde iken tırnak kesmek câiz, cünüp iken tırnak kesmek ise mekruhtur. Zira hayız ve nifas hâli, cünüplüğe göre daha uzun süre devam eden hâllerdir. Cünüp olan kişinin, temizlenmek için beklemesini gerektiren herhangi bir özrü mevcut değildir. Bu sebeple yapacağı ilk iş, (tırnak kesmek gibi bir ihtiyacı olsa dahî) geciktirmeden gusül almaktır.

Bazı hanımlar hayızlıyken kestikleri tırnaklarını muhafaza ediyor, daha sonra gusül alacakları vakit geldiğinde, bu tırnakları da beraberinde götürüp onları da yıkıyorlarmış. Hâlbuki böyle davranmaya gerek yoktur. Çünkü İslâm, temizlik dinidir. Eğer tırnaklar, kişiyi rahatsız edecek boyuta ulaştıysa, kişi dilediği zaman tırnaklarını kesebilir. Ancak tırnaklar, kişiyi rahatsız edecek uzunlukta değilse, tırnak kesme işlemini gusül alıncaya kadar te’hir etmesi daha fazîletli bir davranıştır. (İbn-i Âbidin)

Kaynak: Şebnem Dergisi

1 Yorum Bulunuyor

  • ahmt
    2018-06-27 | Permalink |

    Tırnaklarını dişiyle koparmak mekruhtur; çünkü alaca hastalığı meydana getirir. Cünüp iken tırnak kesmek ve vücudundan tüy, saç tıraş etmek de mekruhtur. Garaib’de de böyledir. [el-Fetâvâ’l-Hindiye, 5, 358]

Sizde Fikirlerinizi Paylaşın

E-Posta adresin asla başkalarıyla paylaşılmaz. Yıldızlı alanlar zorunludur *