Gece Tırnak Kesmek Günah mı?

Gece Tırnak Kesmek Günah mı?

Tırnak Kesme Adabı

El ve ayak parmaklarının uçlarında bulunan, parmakları dış etkilerden koruyan boynuzsu maddeler olan tırnaklar zamanla uzar. Uzayan kısımların kesilmesi fıtratın (insan yapısının) gereği olan sünnetlerdendir. Hz. Peygamber fıtrattan olan beş temizlikten birinin de tırnakların kesilmesi olduğunu belirtmiştir. Tırnaklar uzayınca etle tırnak arasına pis, mikroplu şeyler girer. Bilhassa el parmakları vücudun hemen her yerine, özellikle yemek yerken ağza değeceğinden, buralara mikropları bulaştırır. Koruyucu hekimlik açısından da tırnakların kesilmesi çok önemlidir. Tırnakların kısa ve aralarının da temiz olması gerekir. Güzellik niyetiyle, temiz tutulsa da tırnak uzatmak yanlıştır, sünnete aykırıdır.

Tırnak Ne Zaman Kesilmez?

Tırnak kesmek sadece, Hac veya Umre ihramı süresince yasaktır. Bunun dışında her zaman kesilebilir. Halk arasında bazı gün ve zamanlarda, mesela geceleyin tırnak kesilmez şeklinde yanlış bir inanç vardır. Elektriğin olmadığı zamanlarda, kesilen tırnağın nereye sıçradığının görülemediği düşüncesinden kaynaklanan bu kanaat, böyle durumlar için geçerli olabilir. Fakat bugün, elektriğin aydınlattığı ortamlarda gece tırnak kesmenin hiç bir sakıncası yoktur. Kesilen tırnaklar gelişi güzel bir şekilde bırakılmamalı, uygun bir şekilde ortadan kaldırılmalı, yok edilmelidir.

Tırnak Kesmek

Tırnak Ne Zaman Kesilir?

Tırnak kesmenin belirli bir günü yoktur. Gerektiği her an, (yani uzayınca) tırnak kesilebilir, ancak kırk günü geçirmek mekruh görülmüştür. (İbn-i Mâce)  Efdal olan, tırnakların haftada bir kesilmesidir.

Tırnakları cuma günü kesmek, müstehabdır. Hazret-i Âişe vâlidemizden nakledildiğine göre, Rasûlullâh (sav) Efendimiz:

“Kim Cuma günü tırnaklarını keserse, Allah onu öbür Cuma’ya kadar ve üç gün daha fazlasıyla belâlardan korur.”


(Dürrü’l-Muhtar, c. VI, sh: 405)
buyurmuştur.

Gece Tırnak Kesmek Günah mı

Gece Tırnak Kesmek Günah mı?

Gece veya gündüz, istenilen her vakitte tırnak kesilebilir. Halk arasında, geceleyin tırnak kesmekÖlü eti yemek gibidir” veya “geceleyin tırnak kesilmez” şeklinde bir anlayış yayılmış olsa da, bu durum, İslamiyet’in ölçülerine pek uygun değildir.

Eskiden, elektriğin olmadığı zamanlarda gece tırnak kesmek, elde bazı yaralanmalara sebebiyet veriyor ve çoğu kez kesilen tırnağın nereye fırladığı da tam olarak görülemiyordu. İşte, bu ve benzeri durumlar, geceleyin tırnak kesmenin pek uygun olmadığı kanaatinin yayılmasına zemin oluşturmuştur. Fakat bugün, elektriğin aydınlattığı ortamlarda gece tırnak kesmenin dînen hiç bir mahzûru yoktur.

Nakledildiğine göre, bir gün Harun Reşid, İmam Ebû Yusuf’a:
“-Geceleyin tırnak kesilebilir mi?” diye sorar. İmam:
“-Evet, kesilebilir.” diye cevap verir.
Harun Reşid, bu sefer İmam Ebû Yusuf’a:
“-Peki, bunun delili nedir?” diye ikinci bir soru yöneltir.
Ebû Yusuf:
“-Hayırlı işlerde acele ediniz.” meâlindeki hadîs-i şerifi okuyarak onun sorusunu cevaplar.(el-Fetevâ-yı Hindiyye, c: V, sh: 358)

Hanımların Tırnak Kesmesine Mani Haller

Kadınlar Özel Hallerinde Tırnak Kesebilir mi?

Hayız ve nifas hâllerinde iken tırnak kesmek câiz, cünüp iken tırnak kesmek ise mekruhtur. Zira hayız ve nifas hâli, cünüplüğe göre daha uzun süre devam eden hâllerdir. Cünüp olan kişinin, temizlenmek için beklemesini gerektiren herhangi bir özrü mevcut değildir. Bu sebeple yapacağı ilk iş, (tırnak kesmek gibi bir ihtiyacı olsa dahî) geciktirmeden gusül almaktır.

Bazı hanımlar hayızlıyken kestikleri tırnaklarını muhafaza ediyor, daha sonra gusül alacakları vakit geldiğinde, bu tırnakları da beraberinde götürüp onları da yıkıyorlarmış. Halbuki böyle davranmaya gerek yoktur. Çünkü İslâm, temizlik dinidir. Eğer tırnaklar, kişiyi rahatsız edecek boyuta ulaştıysa, kişi dilediği zaman tırnaklarını kesebilir. Ancak tırnaklar, kişiyi rahatsız edecek uzunlukta değilse, tırnak kesme işlemini gusül alıncaya kadar te’hir etmesi daha fazîletli bir davranıştır. (İbn-i Âbidin)

Kaynak: Sorularla İslamiyet / Şebnem Dergisi

Yorumlar

“Gece Tırnak Kesmek Günah mı?” için bir cevap

  1. ahmt dedi ki:

    Tırnaklarını dişiyle koparmak mekruhtur; çünkü alaca hastalığı meydana getirir. Cünüp iken tırnak kesmek ve vücudundan tüy, saç tıraş etmek de mekruhtur. Garaib’de de böyledir. [el-Fetâvâ’l-Hindiye, 5, 358]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir