Fal Bakmanın ya da Baktırmanın Dinimizce Karşılığı Nedir?

Fal Bakmanın ya da Baktırmanın Dinimizce Karşılığı Nedir?

Fal Bakmak Haramdır

Fal Bakma ya da Baktırma Gafletinde Bulunmayın!

Dinimizin kesinlikle yasakladığı falcılık, bir çeşit gaybdan haber vermedir. Halbuki, Kur’an-ı Kerîm; gaybı, Allah’tan başka hiçbir kimsenin bilemiyeceğini, peygamberlerle melekler dahi, kendilerine vahyedilmedikçe gaybdan haber veremeyeceklerini açıkça bildirmektedir:

“De ki: ‘Göklerde ve yerde olan gaybı, Allah’tan başka bilen yoktur.” (Neml, 27/65) ve

“De ki: Size ‘Allah’ın hazineleri elimdedir demiyorum, gaybı da bilmiyorum…” (En’âm, 6/50),

“Eğer gaybı bilseydim, daha fazla hayır yapardım…” (A ‘râf, 7/188)

âyetleri buna yeterli delildir.

Kendilerine “arrâf” yahut “kâhin” denilen falcıları ve bu falcılara gidip fal açtıran, onlara inanan veya destekleyenleri Peygamber (s.a.s.) ağır bir dille kınamış hatta kâfirlikle nitelemiştir.

“Her kim bir arrafa gidip de ona bir şey sorarsa, kırk gecelik namazı kabul olmaz.” (Müslim, Selâm, 125)

buyurmuştur. Ebû Dâvûd’da geçen bir hadis ise şöyledir:

“Kim bir kâhine gider, dediklerini doğrularsa; şüphesiz ki Muhammed’e indirilmiş olanı inkâr etmiş olur.” (Ebû Dâvûd, Tıb, hadis no: 3904).

Fal Bakmak Haramdır

Bu konuyu Peygamberimiz (a.s.m.) bir tek cümleyle ifade etmiş:

“Kâhinler bir şey değildirler.” (Müslim, Selam 123)

Yani geleceği okuduklarını iddia edenlerin sözleri boş, bir değeri ve bir anlamı yoktur.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir