Emzirme Ödeneği (Süt Parası) Nedir?

Emzirme Ödeneği (Süt Parası) Nedir?

Emzirme Ödeneği (Süt Parası) Nedir

Emzirme Ödeneği (Süt Parası) için İzlenecek Yollar

Emzirme Ödeneği, Süt Parasına Şöyle Bir Bakalım;

Emzirme ödeneği; (Süt parası) 5510 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre; analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği ödenir. Bu ödeneğe de süt parası denir.

Emzirme ödeneği her bir çocuk için ayrı ayrı alınabilmektedir. Çocuk doğduktan sonra vefat ederse yine bu ödenek istenebilir.

Emzirme Parası bir defaya mahsus olmak üzere ödenir.

Emzirme Ödeneği (Süt Parası) Nedir

Ödeneği Nasıl Alabilirim?

Ödenek SGK tarafından yapılmaktadır. Bunun için yazılı olarak başvuruda bulunmanız gerekiyor. 5 yıllık süreniz var ve bu süre doğumdan itibaren başlamaktadır.
Başvuru sırasında talep edilecek bazı belgeler vardır.

• Çocuğun doğum belgesi,
• Evlilik cüzdanının fotokopisi
• Bebeğin doğum tarihi itibariyle sigortalıya ait 120 gün hizmet süresi bulunduğunu gösterir vizite kâğıdı

2014 yılı için ödenek 103.00 TL.

Ödeneği Alabilmem İçin Şartlar Nelerdir?

Öncelikle emzirme ödeneği için sizin ya da eşinizin sigortalı olması gerekmektedir. Ayrıca çocuğunuzun sağ doğmuş olma şartı da aranmaktadır.

Örnek Dilekçe:

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…..…………Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
…..…………Sosyal Güvenlik Merkezine
…./…./20… tarihinde doğum yaptım. Ekte gerekli doğum belgelerimi de ibraz ediyorum. Yasal olarak tanınan yeni doğan çocuğumdan dolayı tarafıma emzirme ödeneği verilmesini tarafınıza arz ederim. .…/.…/2014

Adı Soyadı İmza
TC Kimlik no (sosyal Güvenlik Sicil No)
Adres
Telefon
Ekler

Sizde Fikirlerinizi Paylaşın

E-Posta adresin asla başkalarıyla paylaşılmaz. Yıldızlı alanlar zorunludur *