Duygusal Zorluklarla Başa Çıkmanın En Etkili Yolu: DUA

Duygusal Zorluklarla Başa Çıkmanın En Etkili Yolu: DUA

Salgında Okunacak Dualar

Tüm dünyada yaşanan ve baş döndürücü bir hızla iç huzurumuzun tam ortasına düşen koronavirüs korkusu, kendi bilinmezliği içinde duygu durumumuzda büyük zorluklar yaşamamıza neden oldu.

Gerçek dışı bir korku ve panik halinin yoğun olarak hissedilen bu duygu halk arasında “koronofobi” olarak adlandırılan bir ruh durumu olarak biliniyor. Elbette ki bu duyguyu yoğunca hissetmemiz sadece bizim ruh durumumuzla ilgili değil. Sürekli okuduğumuz haberler, sosyal medya, iletişim kanallarında maruz kaldığımız yanlış ve korkutucu bilgiler de bu kaotik duygudurumunu artırıyor.

Gittikçe zorlaşan ve üzerimize büyük bir baskı oluşturan duygudurumu ile baş etmenin en etkili yolu ise şüphesiz Peygamber Efendimiz (sav)’in ışığında duaya sarılmak ve umutvar olmanın önemini hatırlamak, hatırlatmak. İşte zor ve sıkıntılı zamanlarda okunması çokça tavsiye edilen dualar.

Korku ve Endişe Zamanlarında Okunacak Dualar

Salat-ı Tefriciyye (Nariye) Duası

Bu salât meşhur olup sıdk ve ihlas ile devam edildiğinde kişi bir hastalık, zorluk, sıkıntı ile karşılaştığında sıkıntıların kalkması, isteklerin hasıl olmasında çok etkili olduğu mücerrebdir. İmam Kurtubi her gün 41 veya 100 defa okumaya devam eden kimsenin, zaman içerisinde sıkıntısı gider, işi kolaylaşır, içi nurlanır, itibarı artar, hali güzelleşir, rızkı bollaşır, ona hayır kapıları açılır… demiştir. Muratların bu salât sebebiyle çabuk gerçekleşmesi dolayısı ile Salât-ı Nâriye denmiştir. Yine Kurtubî önemli hayırlı bir işin hasıl olması için veya belânın def’i için 4444 kez okunmasını tavsiye etmiştir. (Muhammed Hakkı b. Ali Nazillili, Hazînetü’l-Esrar ve Celîletü’l-Ezkar, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1891. s167-168; Hür Mahmud Yücer, agm, 256-257)

Okunuşu: “Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi’l ‘ukadu ve tenfericu bihi’l-kürabu ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihi’r-rağâibu ve husnu’l-havâtimi ve yusteska’l-ğamâmu bi-vechihi’l-kerîmi ve ‘alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-‘adedi külli ma’lûmin lek.”

Anlamı: “Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e kâmil bir salât ile salât ve selâm eyle! O öyle bir zâttır ki, kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar kolaylaşır, ihtiyaçlar hallolur, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara ulaşılır. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her göz açıp kapamada ve her nefeste tarafından bilinen varlıklar sayısınca O’nun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun”

Salat-ı Münciye Duası

Bu salât sıkıntıların kalkmasında, isteklerin hasıl olmasında çok etkili olup, tecrübe ile sabit olduğu söylenmiştir.

Okunuşu: “Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî’al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî’isseyyi’âat ve terfe’unâ bihâ indeke a’ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa’l gayât, min cemî’il hayrâti fi’l hayâti ve ba’del memâat, inneke alâ külli şey’in kadîr.”

Anlamı: “Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya salât eyle. Öyle bir salât ki; o salât vesîlesiyle bizi bütün korku ve âfetler-den kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesîlesiyle bizi, hayâtta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır. Şüphesiz sen her şeye kâdirsin.”

Salgından Korunmak İçin Okunacak Dualar

Dua Ederken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Dua ederken nelere dikkat edilmesi gerekir? Dua ederken dikkat edilmesi gereken hususlar.

1. Duaya eûzü besmele, Allah’a hamd ve Hz. Peygamber’e salât ile başlanmalı.

2. Duadan önce tövbe ve istiğfar edilmeli.

3. Eller semaya açılmalı ve dua sonunda yüze sürülmeli.

4. Esmâül Hüsnâ ile dua edilmeli.

5. Mübarek gün ve gecelerde duayı artırmalı.

6. İhlâs ile ve bilinçli olarak yapılmalı.

7. Kabul olacağına inanılarak dua edilmeli.

8. Kısık bir sesle ve yalvararak dua edilmeli.

9. Israrla dua edilmeli.

10. Ümit ve korku içinde dua edilmeli.

11. Meşru şeyler istenmeli, ölçülü olunmalı, aşırı gidilmemeli.

12. Sadece sıkıntılı zamanlarda değil, her zaman dua edilmeli.

13. Sadece Allah’a dua edilmeli.

14. Esmâül Hüsnâ, salih amel ve hayırlı işler vesile edilmeli.

15. Dua sonunda “âmin”, “duamı kabul et” denilmeli, Hz. Peygamber’e salât ü selâm getirilmeli ve Fâtiha Sûresi okunmalı.

Kaynak: www.islamveihsan.com

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir