Diyetisyen Kübra Bal’dan Oruç Hakkındaki Bilimsel Araştırmalar

Diyetisyen Kübra Bal’dan Oruç Hakkındaki Bilimsel Araştırmalar

Diyetisyen Kübra Bal'dan Oruç Hakkındaki Bilimsel Araştırmalar

Ramazan ayının yarısını geçtiğimiz şu günlerde, gün boyu aç ve susuz kalarak, sağlıklı sahur ve iftar öğünleri ile mide-barsak sistemimizi dinlendiriyor, orucun maneviyatımız ve bedenimiz üzerindeki olumlu etkilerini günbegün yaşıyoruz. Orucun sağlığımız üzerine etkilerinin ortaya çıkarıldığı çok sayıda akademik araştırma mevcut. Yeşiltopuklar okuyucuları için derlediğim aşağıdaki araştırma sonuçları da gösteriyor ki oruç, 11 ay boyunca yorduğumuz vücudumuz için bir şifa kaynağı.

  • Kuveyt’te 60 oruç tutan kişi üzerinde 2005 yılında yapılan bir çalışmada, oruç tutan erkeklerin ve kadınların bel çevrelerinde düşüşler bulunmuş. Bel çevresinin fazla olması, şeker hastalığı ve obezite için bir risk faktörüdür. (1)
  • 2012 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, oruç tutan diyabetli kişilerin incelendiği bir çalışmada ise, orucun HBA1C (son 3 aylık kan şekeri) değerini düşürdüğü gözlemlenmiş. (2)
  • Nutritional Journal dergisinde 2012 yılında yayınlanan İran’da yapılan bir araştırmada, oruç tutan kişilerin Ramazan öncesi ve sonrası kan değerlerine bakıldığında, Ramazan ayında iyi huylu kolesterolün (HDL) yükselip, kötü huylu kolesterolün (LDL) ve trigliseridin düştüğü, kan basıncının azaldığı, beden kütle indeksinin (BKİ) ve bel çevresinin azaldığı sonuçlarına varılmış. (3)
  • İran’da 2014 yılında yapılan bir derleme çalışmasında orucun, HDL kolesterolü artırarak, LDL kolesterolünü azalttığı, vücut ağırlığını ve yağ yüzdesini düşürerek kalp hastalıkları riskini azalttığı ortaya konulmuş. (4)
  • Amerika’da 2012 yılında farklı etnik kökenli 102 Müslüman gönüllü üzerine yapılan araştırmada, oruç tutan kişilerin Ramazan ayı sonunda kan basınçları, vücut ağırlıkları, bel çevreleri, trigliserid ve kötü huylu kolesterolleri azalırken, iyi huylu kolesterolleri artış göstermiş. Kişilerin takibi 1 ay daha devam ettiğinde LDL’deki düşüş ve HDL’deki artışın devam ettiği görülmüş. (5)
  • 2015 yılında Endonezya’da yapılan bir araştırmada, oruç tutan kişilerin ağırlıkları, Beden Kütle İndeksleri, yağ yüzdeleri azalırken, kişilerde protein ve kas kaybı yaşanmamış. (6)
  • 2004 yılında İran’da yapılan bir derlemeye göre, Ramazan ayının bağışıklı sistemine olumlu etkileri görüşmüş. (7)
  • İran’da Tahran Üniversitesinde 2006 yılında yapılan ve Singapore Medical Journal dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre oruç tutan kişilerin vücut ağırlıkları ve açlık kan şekerlerinde azalmalar gözlenmiş.

Diyetisyen Kübra Bal'dan Oruç Hakkındaki Bilimsel Araştırmalar

Oruç üzerine yapılan akademik çalışmalar, orucun nice faydalarını zamanla ortaya çıkarmaya devam edecektir. Şimdiden tüm Yeşiltopuklar okuyucularına iyi bayramlar diliyorum…

Kaynaklar

1-Saleh S, Elsharouni S, Cherian B and M. Mourou. Effect of Ramadan fasting on waist cirruculums, blood pressure, lipid profile, blood sugar. Mal J Nutr 11(2): 143-150, 2005

2- Yiğitoğlu F. Orucun tip 2 diyabetli hastalarda metabolik parametreler üzerine etkileri. TC Bilim Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2012

3-Nematy M ve ark, Effects of Ramadan fasting on cardiovascular risk factors. Nematy et al. Nutrition Journal 2012, 11:69

4-Mazidi M, Karimi E, Rezaee P, Nematy M, Salehi M. The effects of Ramadan fasting on body composition. Shiraz E-Med J. January 2014; 15(1): e19733

5-Mazidi M, Rezaie P, Karimi E, Salehi M, Nematy M. Effects of Ramadan Fasting on Lipid Profile: A Narrative Review. J Fasting Health. 2014; 2(2): 57‐61.

6-Syam F, Sobur C, Abdullah M, Makmun D. Ramadan fasting decreases body fat but not protein mass. Int J Endocrinol Metab. 2016 January; 14(1): e29687.

7-Rouhani MH, Azadbakht L. Is Ramadan Fasting Related to Healthy Outcomes? A review on the related evidence? J Res Med Sci 2014;19:987-92

Diyetisyen Kübra Bal’dan randevu almak içinwww.kubrabal.com adresini ziyaret edebilir veya 0216 428 36 84’ü arayabilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir