Cuma Gününü Nasıl Değerlendirmeli?

Cuma Gününü Nasıl Değerlendirmeli?

Cuma Gününü Nasıl Değerlendirmeli

Cuma, Müminlerin bayramı olduğu için özel bir gün. Nitekim ‘Cuma Namazı‘ gibi o günün ehemmiyetini bir kez daha gösteren bir ibadeti var. Cuma Namazının farz olmasının şartlarından biri de erkek olmak olduğuna göre kadınlar bu günün faziletinden nasıl yararlanır?

Peygamber Efendimiz, birçok hadis-i şerifinde Cuma günleri temiz, güzel ve yeni elbiseler giymenin, gusletmenin, Kur’an okumanın öneminden bahsediyor. Bu güzel sünnetleri yerine getirirsek kadın olsun erkek olsun giydiğimiz temiz kıyafetler dahi bize sevap olarak dönecek.

Cuma Gününü Nasıl Değerlendirmeli

Cuma Günü Gusletmenin Önemi

Cuma günü gusletmenin fazileti çoktur. Kim Cuma gününe hürmet etmek maksadıyla guslederse Ebu Zerr’den rivayet edildiğine göre Allah iki Cuma günü arasında ki küçük günahlarını affeder. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

“Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: “Her kim Cuma günü gusleder, güzelce yıkanır, temizlenir, temizliğini güzel yapar, en güzel elbisesini giyinir ve Allah Teâlâ’nın nasib ettiği güzel kokudan sürünür, sonra Cuma’ya gider, lakırdı etmez ve Müslümanların omuzlarına basmaz ve onlara eziyet etmezse, Allah o Cuma ile diğer Cuma arasındaki kusurlarını affeder.”

(Buhari, Cuma, 3, 6)

Cuma Gününü Nasıl Değerlendirmeli

Cuma Günü Temiz Elbise Giymenin Faziletleri

Pek çok hadiste Cuma günü giyilecek elbisenin temiz ve güzel olması ve mümkünse en iyi elbisenin giyilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca ilk defa giyeceğimiz yeni elbisemizi mümkünse Cuma günü giymek de çok büyük faziletler vardır.

Bu konuyla ilgili hadislerden birinde Peygamber Efendimiz (sav), Hz. Ali’ye;

“Ya Ali, Cuma günü güzel koku sürün ve elbise giy.”

buyurmuştur. (Deylemi, 5/415, no, 8342; İthafü’s-saade, 2/414; Kenzü’l-Ummal, 17256, 17383)

Bu hadis-i şerifte olduğu gibi başka hadislerde de Peygamberimiz (sav)’in Cuma günü güzel ve temiz elbise giyilmesine ve bu güne özel bir elbisenin bulundurulmasına yönelik tavsiyeleri vardır.

Nitekim Hz. Peygamber (sav) Cuma günü hutbe okurken bazı kimselerin üzerinde kaplan postları gördü. Bunun üzerine;

“Ne olur, her birinizin gücü yettiğinde (yani gündelik bir kattan başka) Cuma için iki sevb (yani bir kat elbise) edinmiş olsa.”

(İbn Mace, İkamet, 83)  diyerek o şekilde camiye gelenleri uyardığı rivayet edilmiştir.

Cuma Gününü Nasıl Değerlendirmeli

Cuma Günü Kehf Suresi Okumalı

Kehf Suresi’ni, cuma gecesi ve gündüzü okumanın çok faziletli olduğuyla ilgili hadisler vardır. Bunlardan biri de:

“Cuma gecesi Kehf suresini okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur.”

(et-Terğıbü ve’t-Terhib, Kitabu’l-Cuma, 1/512-513)

Kehf Suresi ile birlikte Duhan, Kıyamet ve Cuma surelerini de okumaya devam etmelidir.

Cuma Gününü Nasıl Değerlendirmeli

Cuma Günü Oruç Tutmak

Farz ve vacip oruçları ile kandil ve arefe günleri oruç tutmayı alışkanlık haline getirmeyenlerin, hafta içerisinde sadece cuma ve ya cumartesi günü oruç tutmaları tenzihen mekruhtur. Bu meseleye esas teşkil eden hadis-i şerifler ise şöyledir:

“Cuma günü bir bayram günüdür. Bayram gününüzü oruç günü yapmayın.”

(Müsned, II/303)

“Üzerinize farz olan oruç müstesna, cumartesi günü oruç tutmayınız.”

(İbni Mâce, Sıyam: 38)

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir