Çocuğunuz İlkokula Başlamaya Hazır mı?

Çocuğunuz İlkokula Başlamaya Hazır mı?

ilkokul başlama yaşı

Yeterli Okul Olgunluğu Nasıl Belirlenir?

İlkokula başlamak hem çocuk hem de aile için yaşamlarında büyük bir yenilik ve değişimi ifade eder. Bu yüzden çocuğun ilkokula başlamak için hazır olması ve  ilköğretime ne zaman başlayacağı çok önemlidir.

Çocuğun eğitim ve öğretimle bu ilk tanışması yaşamı boyunca okul ve eğitim olgularını nasıl algılayacağını, dolayısıyla da tüm eğitim yaşamındaki başarısını belirleyecek önemde bir deneyimdir.

Yeterli okul olgunluğuna erişmeden 1. sınıfa başlamak çocuğun ve dolayısıyla ailenin pek çok sorun yaşamasına sebep olacaktır. Bunun için çocuğun ilköğretime hazır olup olmadığının belirlenmesi büyük önem taşır. Hal böyle olunca aileler haklı olarak çocuklarının böylesine önemli bir aşama için yeterince hazır olup olmadığı konusunda kaygılar taşımakta, zihinlerini meşgul eden soruların yanıtları için uzman görüşüne ihtiyaç duymaktadır.

Çocukların hazır oluş düzeylerinin belirlenmesinde sadece yetişkinlerden alınan bilgilerin değil, bu bilgilerin yanı sıra çocuklarla birlikte birebir yapılan uygulamaların önemi büyüktür. İlköğretime hazır oluş sadece olgunlaşmayla ulaşılabilecek bir süreç değildir, çocuğun çevresi tarafından planlı ve bilinçli bir şekilde desteklenmesi gerekir. Planlı olarak basitten karmaşığa doğru yürütülmesi gereken bu süreçte önemli olan bir tek gelişim alanının desteklenmesi değil, bütün gelişim alanlarının eşit ölçüde desteklenerek çocukların ilköğretime eşit şartlarda başlamalarına fırsat yaratmaktır. Her çocuğun bireysel farklılıklarına göre desteklemek temel ilkedir.

Her çocuğun ilköğretime başladığında hazır oluş düzeyi farklıdır ancak bu farklılıkların doğru olarak tespit edilerek izlenecek entegrasyon programlarının oluşturulması yoluyla bu problem çözülebilir.  Böylece bireysel farklılıkları dikkate alınarak her çocuğa uygun hazırlık programlarının oluşturulabilir. Ana sınıfına devam etmeyen çocukların ise hazır oluş düzeylerinin tespit edilerek ilköğretim 1. sınıfta onlara özgü entegrasyon programlarının hazırlanarak diğer çocuklarla eşit düzeye gelebilmeleri için gerekli desteği sağlamak hedeflenir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir