Çalışan Kadın Kendi Kazancıyla Evin Geçimini Yapmak Zorunda mı?

Çalışan Kadın Kendi Kazancıyla Evin Geçimini Yapmak Zorunda mı?

Çalışan Kadın Kendi Kazancıyla Evin Geçimini Yapmak Zorunda mı

Evin Nafakasından Kadın Sorumlu mudur?

Bir erkeğin, evin nafakasını, ev ihtiyacıyla ilgili harcamaları için, hanımını buna mecbur bırakıp, kendisi hiç bir katkıda bulunmaksızın kadının üzerinde bir yük olarak yaşaması ve hayat geçirmesi caiz olmaz.

Allah (cc) şöyle buyurmaktadır:

“Erkekler kadınlar üzerinde koruyucu, gözetici ve yöneticidirler. Bu Allah’ın bir kısmını diğerlerinden üstün kılması ve erkeklein mallarından kadınlara harcama yapmalarından dolayı böyledir.

(Nisa, 4/34)

Bilindiği gibi ev harcamaları ya da masrafları kadına ait değildir. Hatta kadın kendi adına olacak harcamaları konusunda da buna mecbur değildir. Bütün bunlarla harcamalarda mecbur olan kişi kocadır. Karısının olsun, çocuklarına ait olsun, evin tüm harcamaları evin erkeğine aittir. Nitekim işin bu yönü şeriat açısından da sabittir ve kesin olarak belirtilmiştir.

Meğer ki kendi arzu ve isteğiyle, içinden geldiği gibi gönül huzuruyla kendi malından teberru yani yardım kabilinden harcamada bulunursa, buna bir diyecek yoktur. Yani kadın buna mecbur kalarak veya çevresinden utancından dolayı kendi mal varlığından harcamak mecburiyetinde kalmamak kaydıyla bir yardımda bulunuyorsa buna bir şey denemez. Kadın zorda kalıyor, kocası yardımcı olmuyor ve nihayet kadın çevreden utancından dolayı başından belayı savmak anlamında kendi malından istemeye istemeye harcamada bulunuyorsa bu bir tür güç ve zor kullanarak almak demektir ki, bu manasıyla haramdır. Zira bir hadiste de şöyle buyrulmaktadır:

“Bir Müslüman kimse içinden geldiği gibi kendi isteğiyle vermedikçe Müslüman malı helal olmaz.”

(Sahihu’l-Cami; 7539; el-Karadvi, VII)

Yorumlar

“Çalışan Kadın Kendi Kazancıyla Evin Geçimini Yapmak Zorunda mı?” için bir cevap

  1. […] araştırmalarda; evli olup çalışan kadınlar ve erkekler arasındaki, çiftlerin evle ilgili konularda birbirlerine soru bile sormadıkları […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir