Bu Son Şansımız mı?

Bu Son Şansımız mı?

Bu Son Şansımız mı

SALT, 2015 Paris İklim Konferansı paralelinde, herkesi çevre üzerindeki bireysel ve küresel etkileri sorgulamaya teşvik eden, iklim değişikliği odaklı bir program başlatıyor.

Felaket düzeyine varan iklim değişikliği karşısında müze ve kültür kurumlarının sorumlulukları nelerdir? Gelecek kuşaklar için kültür mirasının koruyucusu ve bilgi üreticisi olarak bu kurumların, gezegenin geleceğine ilişkin tartışmalara katılmaktan başka çaresi yok. Toplumsal değişimi etkileme ve ilham verici düşünce pratiklerini teşvik etme potansiyelleri sayesinde bu kurumlar, ne yapılabileceği ve neler yapılması gerektiğine dair temel bir konumda bulunuyor.

Birleşmiş Milletler’in 30 Kasım-11 Aralık tarihlerinde Paris’te düzenleyeceği İklim Değişikliği Taraflar Konferansı‘na (COP21), muhtemel bir yeni küresel anlaşmayı tartışmak üzere 190’dan fazla ülkenin hükümet temsilcisi katılacak. Bu büyük toplantıyla sera gazı salınımının azaltılmasına dair mevcut taahhütlerin geçerliliğinin biteceği 2020 yılından önce, dünya çapında salınımı azaltacak yeni kararlarda anlaşmaya varılması hedefleniyor. Konferans, iklim değişikliğinde geri dönülemez bir sürece girilmesini engellemek için “son şans” olarak niteleniyor. Konferansı çıkış noktası olarak alan SALT, müze ve kültür kurumları ile sanat pratiklerinde bireysel ve kurumsal değişimlere önayak olabilecek ekolojik yaklaşımlar üzerine bir araştırma programı geliştiriyor. Bu alanda üretilmiş işleri kamuyla paylaşmanın yeterli olmadığı gerçeğinden hareketle kurum, iklim değişikliği konulu mevcut araştırmaları görünür ve anlaşılır kılmanın önemine inanıyor. Bu çerçevede, bir müzakere platformuna dönüşerek kurumsal ilke ve politikaların yanı sıra bireysel davranış kalıplarını yeniden şekillendirebilecek yeni bilginin üretimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

SALT Beyoğlu‘nda 27 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek ilk program kapsamında, iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkili çevre meselelerinde çeşitli eylem ve araştırmaları irdeleyen sekiz belgesel filmin gösterimi yapılacak. Bu açılış, ekolojik farkındalık konusunda fikir alışverişlerine dayalı bir konuşma serisine temel oluşturacak. Bunları takiben, SALT’ın sergi yapım süreçleri ve yapısal pratiklere yaklaşımlarını etkilemesi, kurum dışındaki iş yapma biçimlerine ilham vermesi ve söz konusu meseleler hakkında süregelen tartışmalara katkı sunması planlanan eylemlere geçilecek.

SALT’ın üyesi olduğu L’Internationale müzeler konfederasyonu da, iklim değişikliği konusunda ortak tutum belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. L’Internationale Online Platformu’nda yayımlanmak üzere bir dizi metnin siparişiyle başlayan bu çalışmaların ardından, konfederasyon ve üye kurumlara referans olacak bir iklim değişikliği tüzüğü hazırlanacak.

SALT, Eylül 2015’te petrol, kömür veya gaz şirketlerinden destek kabul etmeyeceğini duyurmuştur.

Bu son şansımız mı? iklim değişikliği odaklı küresel kültür festivali ArtCOP21 programıdır.

 • ArtCOP21
  27 Kasım, 19.00
  Gösterim: Avi Lewis, This Changes Everything [Bu Her Şeyi Değiştirir], 2015
  SALT Beyoğlu, Açık Sinema
 • 28 Kasım, 12.00-20.00
  STK Fuarı
  SALT Beyoğlu, Forum
 • 28 Kasım, 15.30 ve 17.30
  Gösterim: Jerry Rothwell, How to Change the World [Dünya Nasıl Değiştirilir], 2015
  SALT Beyoğlu, Açık Sinema
 • 28 Kasım, 19.30
  Gösterim: Wim Wenders ve Juliano Ribeiro Salgado, The Salt of the Earth [Toprağın Tuzu], 2014
  SALT Beyoğlu, Açık Sinema
 • 29 Kasım, 16.00
  Gösterim: Orlando von Einsiedel, Virunga, 2014
  SALT Beyoğlu, Açık Sinema
 • 29 Kasım, 18.00
  Gösterim: Jeff Orlowski, Chasing Ice [Buz Peşinde], 2012
  SALT Beyoğlu, Açık Sinema
 • 1 Aralık, 19.00
  Gösterim: Rachel Boynton, Big Men [Büyük Adamlar], 2013
  SALT Beyoğlu, Açık Sinema
 • 2 Aralık, 19.00
  Gösterim: Robert Kenner, Merchants of Doubt [Şüphe Tüccarları], 2015
  SALT Beyoğlu, Açık Sinema
 • 4 Aralık, 19.00
  Gösterim: Kip Anderson ve Keegan Kuhn, Cowspiracy: The Sustainability Secret [Sürdürülebilirliğin Sırrı], 2014
  SALT Beyoğlu, Açık Sinema

Sizde Fikirlerinizi Paylaşın

E-Posta adresin asla başkalarıyla paylaşılmaz. Yıldızlı alanlar zorunludur *