Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma Sebepleri Nelerdir

Evlilikte yaşadığınız hangi sorunlar boşanma sebebi olarak sayılır, hangileri sayılmaz? Avukat Yasemin Güllüoğlu’nun boşanma sebepleri ile ilgili açıklamaları tüm bu sorulara ışık tutuyor…

Boşanmak isteyen eş mahkemeden boşanmayı talep edebileceği gibi, ayrılık talebinde de bulunabilir. Hakim her iki eşi de en az 1 celsede görüp dinledikten sonra karar verir. Davacı olan eş boşanmayı değil de ayrılığı istemişse hâkim kendiliğinden tarafları boşayamaz.

Boşanma Davası

Zina sebebiyle boşanma
Hayata kast sebebiyle boşanma
Pek kötü ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma.
Suç işleme sebebiyle boşanma
Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma
Terk sebebiyle boşanma
Akıl hastalığı sebebiyle boşanma
Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma

Boşanma Kararının Sonuçları

Eşler yeniden evlenebilirler,
Mal rejimi tasfiye olur,
Evlenme ile erginlik kazanılmışsa korunur,
Evlenme ile kişi vatandaşlık kazanmışsa iyiniyetliyse korunur,
Kadının soyadı taşıması menfaat gerektiriyorsa korunur,
Eşlerin miras hukukundan doğan hakları sona erer.

Boşanmanın Mali Sonuçları (Nafaka-Tazminat)

Boşanmak isteyen (yoksulluğa düşen- kusurlu olmayan veya az kusurlu olan)taraflar birbirlerinden nafaka isteyebilir.
Çocukların bakımı için nafaka istenebilir.
Maddi-Manevi Tazminat talep edilebilir.

Mal Rejimi

Yasal mal rejimi (edinilmiş mallara katılma)
Sözleşmeli mal rejimi (mal ayrılığı rejimi)
Olağan mal rejimi
Olağanüstü mal rejimi

Mal Rejimi

2002 yılı sonrası yapılan evliliklerinde yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılmadır.
Çiftler eğer isterlerse mal ayrılı rejimini de seçebilirler.
Boşanma halinde evlilik için de kazanılmış tüm mallara kadında eşit şekilde hak sahibidir.

Boşanma Arabuluculuğu

Hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk kanunu 2012 yılında kabul edilmiştir.

Arabuluculuğun Görevi:

Boşanma davaları; Çekişmeli ve çekişmesiz olarak 2 ye ayrılır.

Arabulucu çekişmeli boşanma davalarının anlaşmalı boşanmaya dönüştürülmesinde yardımcı bir destektir.

Yani taraflar boşanmaya karar vermiştir ve tarafsız arabulucu boşanmanın sağlık bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olacaktır. Nafaka miktarının belirlenmesi, mal paylaşımı, ev eşyalarının paylaşımı v.s durumlarda arabulucuya başvurabilir.

Unutmayalım: Arabulucuya gidilse de taraflar mahkemede boşanmak zorundadırlar.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir