Berat Kandiline Özel Namaz Var mıdır?

Berat Kandiline Özel Namaz Var mıdır?

Berat Kandiline Özel Namaz Var mıdır

İmam Gazali, Berat Gecesi -her rekatte- Fatiha’dan sonra on İhlas sûresi okuyarak yüz rekât namaz kılınması hakkında bir rivayete yer vermektedir. (İhya, 1/361)

Bazı hadis âlimleri bu namazın sünnette yerinin olmadığını, böyle bir namazın Hicret’ten 400 sene sonra Kudüs’te kılınmış olduğunu söyler. Bu nedenle Şafii mezhebine göre ise, bu hadis rivayeti mevzu olduğu için namaz sahih değildir ve sevabı da yoktur.

Ancak Aliyyulkari’ye göre, Şaban ayının on beşinci gecesinde kılınması rivayet edilen hadis, mevzu değil zayıftır. Onun için böyle bir namazı kılmaktan sevap alınabilir. Bu Hanefi mezhebine göredir. (bk. Acluni, Keşfu’l-Hafa, – el-mektebetu’l-Mısriye- 1420/2000, II/31, 507)

İmam Gazali gibi bir imamın bunun kılınmasına taraftar olması, en azından onun bu hadisi uydurma değil, zayıf gördüğünü ve “Salih amellerde zayıf hadislerle amel edilebileceğini” düşündüğünü göstermektedir.

Özetle, eskiden beri birçok takva sahibi insanların ve âlimlerinin bu namazları kılması, bunun kılınmasında bir sakıncanın olmadığını gösterir. Ancak, bu asırda insanların farzlarını kaza etmeleri, Kur’an okumaları ve istiğfar etmeleri, öyle sahih olmayan hadis rivayetleriyle uzunca nafile ibadetlerle uğraşmalarından çok daha hayırlı olduğunu düşünüyoruz.

Ayrıca bu geceyle ilgili Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Şaban ayının yarısı (Berâet Gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: ‘Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu; ifâ vereyim.’ ”

“Allah Teâlâ Şaban’ın on beşinci geresi (Berâet Gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.”

(İbn Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38)

O geceyi ibâdet ve tâatla geçirmek ve nafile namaz kılmak sevaptır. Fakat bu geceye mahsus belirli bir namaz şekli yoktur.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Sizde Fikirlerinizi Paylaşın

E-Posta adresin asla başkalarıyla paylaşılmaz. Yıldızlı alanlar zorunludur *