Berat Kandilinde 3 Yasin Suresi Okumanın Sebep ve Faziletleri

Berat Kandilinde 3 Yasin Suresi Okumanın Sebep ve Faziletleri

Kur'an-ı Kerim Okumak

Mübarek gün ve gecelerde yapılan ibadetlerin diğer günlere göre daha sevap, edilen duaların daha makbul olduğunu biliyoruz. Berat gecesi de yine bolca ibadet ve dua ederek değerlendirmemiz gereken mübarek günlerden. Dua müminin silahıdır. Bu sebeple her zaman Peygamber Efendimiz (sav)’in ışığında duaya sarılmamız gerekiyor. Hem kendimiz hem anne babamız hem çocuklarımız hem de bütün islam alemi için dua etmeliyiz. Peki Berat Kandilinde nasıl dua etmeliyiz? Berat kandilinde 3 Yasin suresi okumanın sebep ve fazileti nedir? İşte bu soruların cevapları…

Şaban-ı şerifin on beşinci, Berat gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin Suresi ve her birinin sonunda Berat duası okunur.

  • 1. Yasin-i Şeriften sonra bu dua okunurken Allah’ın saîd kullarından olmak için niyet edilir.
  • 2. Yasin hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okunur.
  • 3. Yasin ise kaza ve belalardan emin olup hayırlı rızk için okunur.

Her Yasin Suresinden Sonra Okunacak Beraat Duası

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Berat Duası

Berat Duasının Anlamı:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ım, ey ihsân ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey lutfu ve ihsânı bol olan, Sen’den başka ilâh yok, sen kendisine ilticâ edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara emân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât’sın. Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da şakî/kötü veya mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsânınla kötülüğümü, mahrûmiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Rasûl’ünün lisânı üzere indirilen Kitâb’ında bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır: «Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (Ana Kitâb) O’nun yanındadır.»(er-Ra’d, 39) İlâhî! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen»(ed-Duhân, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şa’bân’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belâları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!” 

(Bkz. Ali el-Müttakî, no: 5090)

Berat Gecesi Namazı

Berat Gecesi 6 Rekatlık Namaz ve Yasin Suresi

İmâm-ı Zebîdî ve Şeyh Ahmed Deyrabî gibi birçok âlim ve fâzıl meşâyih (Rahimehümullâh) hazarâtı bu gecenin ihyâsı hakkında şu beyanlarda bulunmuşlardır:

Allâh dostları içerisinde halefin seleften verâset yoluyla naklettiğine göre, her kim Beraat Gecesi şu sayılanları yaparsa, o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilerek muradı hasıl olur:

Akşam namazından sonra her rekatta 1 Fatiha ve 6 İhlas Suresi okuyarak altı rekat kılar. Her iki rekatta bir selam verdikten sonra Yasin-i Şerif okur.

  • Birincisinde belasız şekilde ömrüne berekete niyet eder.
  • İkincisinde rızkına berekete niyet eder.
  • Üçüncüsünde ise hüsn-ü hâtime (îmânla biten güzel bir gün sona erişme)ye niyet eder.

En sonunda “Berâat Gecesi duâsı” diye meşhur olan yine yukarıda yazan duayı 10 kere okur. (ez-Zebîdî, İthâfü’s-sâdeti’l-müttakîn, 3/427; Ahmed ed-Deyrabî, el-Mücerrebât, sh:13)

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir