Berat Gecesinin Faziletleri…

Berat Gecesinin Faziletleri…

Beraat-Kandili-Duası

Beraat Kandili ve Duası

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Hâ Mîm! Kitab-ı Mübin hakkı için! Biz o Kur’anı mübarek bir gecede inzal buyurduk” (Duhan, 44:1-3) ayetinde ifadesini bulan mübarek gecenin “Berat Gecesi” olduğunu müfessir İkrime (ra) bize haber vermektedir.

Kur’an-ı Kerim Allah kelamı olduğu için onun ile meşguliyet en değerli ibadettir. Bu nedenle peygamberimiz (sav) “Ümmetimin en faziletli ibadeti yüzüne bakarak Kur’an okumaktır” buyurmuştur. Yine, “Bir kimse mushafa bakarak Kur’an okursa Aziz ve Celil olan Allah o kimsenin anne-babasının azabını hafifletir, isterse onun anne-babası isterse kâfir olsun” buyurmuşlardır.

Peygamberimiz (sav) Berat Gecesinin fazileti ile ilgili olarak şöyle buyurdular: “Şaban ayının yarısı olunca Yüce Allah dünya semasına nüzul eder ve her Müslümanı bağışlar. Ancak müşriklerin, bidat ehli olanın, namusunu satan ve gidişi gelişi olmayanları bağışlamaz” buyurdular.
Yine peygamberimiz “Dünya işleri ve kulların amelleri bu gecede yüce Allah’a arz edilir. Bu gecede affedilen ve cehennemden azat edilenlerin sayısı Kelb kabilesinin koyunlarını tüyleri sayısı kadardır” buyurmuşlardır.

Peygamberimiz (sav) bunları anlattıktan sonra “Yâ Aişe! Bana bu gece müsaade eder misin Rabbime ibadet edeyim” buyurarak ibadete başladı. Kalktı rükuunu ve secdesini uzatarak namaz kıldı öyle ki ayakta durmaktan ayakları şişti. Şöyle dua ediyordu: “Allahümme innî eûzü bike min sahatike ve bi-muâfâtike min ukûbetike ve bike minke lâ uhsî senâen aleyke Ente kemâ esneyte alâ nefsik!” Yani “Allahım gadabındn sana sığınıyorum, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Seni nasıl sena edebilirim ki sen kendini sena ettiğin gibisin” diyordu.

Hz. Aişe (ra) “ey Allah’ın Resulu! Yüce Allah senin gelmiş geçmiş günahlarını affettiği halde neden kendine bu kadar eziyet ediyorsun?” demesi üzerine peygamberimiz (sav) “Yâ Aişe! Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı?” diye cevap veriyordu.

Peygamberimiz (sav) daha sonra Hz. Aişeye (ra) “Biliyor musun bu gecede ne hayırlar vardır?” dedi ve devam etti: “Bu sene doğacak çocuklar bu gecede yazılır; öleceklerin de her biri bu gece yazılır. Rızıklar ve eceller bu gecede takdir edilir. Kulların amelleri de bu gecede yüce Rabbe arz edilir. Nitekim yüce Allah’ın “Bu gece her hikmetli emir ayırt edilir” (Duhan, 44:4) buyrulmaktadır” buyurdular.

Hâkim b. Keysan (ks) “Allah bu gece kulların amellerine bakar, her kimi o gecede temiz bulursa ertesi seneye kadar onun temizliğini devam ettirir” demiştir. Peygamberimiz (sav) “Yüce Allah hayrı şu dört geceye dağıttı. Onlar da iki bayram gecesi, Berat gecesi ve sabah namazı vaktine kadar arife gecesidir” buyurdular. Bir başka rivayette ise “Beş gece olarak ifade edilmiş Cuma Gecesini de bu gecelerden biri saymıştır.

Ebu Hureyre (ra) rivayet ettiğine göre “Şaban ayının on beşinci gecesi Cebrail (as) gelip bu gecenin önemini haber verdi. Peygamberimiz (sav) sordu: “Bu gece nasıl bir gecedir?” dedi. Cebrail (as) “Bu gece Allah Teâla rahmet kapılarından üç yüz tanesini açar. Kendisine şirk koşmayan hemen herkesi bağışlar. Ancak büyücüleri, kâhinleri, şarap içen, faize ve zinaya devam edenleri müstesnâ tutar. Bunlar tövbe etmedikleri sürece Allah bunları affetmez” buyurdular.

Gecenin dörtte biri geçince Cebrail (as) yine geldi ve “Yâ Muhammed başını kaldır!” dedi. Peygamberimiz (sav) bakar ki cennet kapıları açılmış, her kapıda bir melek var şöyle nida ediyorlardı:

1. Ne mutlu bu gece rükû edenlere!
2. Ne mutlu bu gece secde edenlere!

3. Ne mutlu bu gece dua edenlere!

4. Ne mutlu bu gece Allah’ı zikredenlere!

5. Ne mutlu Allah korkusu ile ağlayanlara!

6. Ne mutlu bu gece Müslümanlara!

7. Hiçbir isteği olan yok mu isteği kabul edilsin!

8. Günahlarına tövbe eden yok mu günahları bağışlansın!

Cennetin kapıları bu gece sabaha, tan yerinin ağarmasına kadar açık kalır.

Yâ Muhammed! Allah bu gece Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca kimseyi cehennemden azat eder” buyurdular. Şabanın on beşinci gecesine “Beraat Gecesi” denmesinin sebebi yüce Allah’ın bu gece tövbe eden ve ibadet edenlere “Kurtuluş Beraati” vermesinden dolayıdır. Günahkarlara cehennemden kurtuluş berati verilirken günahı olmayan veli kullarının da derecelerini yükseltir ve onlara da ziyana uğramama garantisi ve beraati verilir.

Nitekim peygamberimiz (sav) buyurdular: “Beraat gecesi yüce Allah halkına rahmet nazarı ile nazar eder. Mü’minleri bağışlar, kâfirlere mühlet verir, kin ve haset ehlini dahi tövbe edene kadar hallerine terk eder ve tövbe etmelerini bekler” buyurdular. Sonra devam ettiler: “Mü’minlerin Ramazan ve Kurbanolmak üzere iki bayram günü olduğu gibi meleklerin de iki bayram gecesi vardır. Onlar da Beraat ve Kadir Gecesidir” buyurdular.

Beraat Gecesinde Okunacak En Değerli Dua

Beraat gecesinde okunacak en değerli dua “Allahümme inneke afüvvun kerîmün tühibbu’l-affe fa’fuannî” yani, “Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi affet!” duasıdır.

Beraat Gecesi kılınacak 100 rekâtlı bir de namaz vardır. Bu namazın her rekâtında Fatiha Suresinden sonra 10 defa İhlas-ı Şerif okunur. Böylece 1000 ihlas-ı şerif okunmuş olur. Bu namaza “Hayır Namazı” adı verilir. Tabiinin ileri gelenlerinden Hasan-i Basrî (ra) “Ben bu namaza dair otuz sahabeden sena ve övgü işittim. Tesbih namazı gibi faziletli bir namazdır. Kim bu namazı kılarsa Allah Teâlâ ona yetmiş rahmet nazarı ile nazar eder. Her nazarında o kulun yetmiş ihtiyacını giderir. Bunların en küçüğü Allah’ın af ve mağfiretidir” demiştir.

Kaynak: Abdulkadir Geylani, Gunyetü’t-Talibîn

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir