Yeşiltopuklar Online Alışveriş

Başörtüsü Kamuda Resmi Olarak Serbest

Başörtüsü Kamuda Resmi Olarak Serbest

Başörtüsü Kamuda Resmi Olarak Serbest

Kamuda Başörtüsü Serbestliği

Demokratikleşme Paketi içinde yer alan “kamuda başörtü serbestliği” ile ilgili idari düzenleme gerçekleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile bu düzenleme resmen hayata geçmiş oldu

Demokratikleşme paketi çerçevesinde ilan edilen “kamuda başörtüsü serbestliği” bugünden itibaren hayata geçti. İdari düzenlemeler başlığında pakette bulunan reform ile ilgili düzenleme Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Bayramdan önce yetiştireceğiz” mesajı ile aynı gün gerçekleştirildi ve kamuda başörtüsü ile çalışmanın önündeki engel madde kaldırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile kamuda bir dönem resmen kapanmış oldu.

Yönetmelikte, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci paragrafında yer alan “kadınlar” ibaresinden sonra gelen birinci cümle yürürlükten kaldırılmış ve aynı paragrafta yer alan “Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafetleri varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.” şeklindeki ikinci cümle (a) bendinden çıkarılarak maddenin sonuna (c) bendi olarak eklenmiştir.” denildi. Aynı yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar” ibaresi de “Emniyet hizmetleri sınıfına mensup olanlar, hâkimler, savcılar, Türk Silâhlı Kuvvetleri’nde görev yapanlar” şeklinde değiştirildi. Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri Hakkında Kararname’ye ilişkin bölümünün 2 numaralı bendinin birinci cümlesi de yürürlükten kaldırıldı. ‘Andımız’ı düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 12’nci maddesini yürürlükten kaldıran düzenleme de Resmi Gazete’de yer aldı.

Andımız Artık Okunmayacak

Erdoğan’ın açıkladığı idari düzenlemeler arasında olan “Andımız”ın ilkokullarda kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgesiyle de “Andımız” kaldırıldı. Böylece Bayramdan önce söz verilen iki önemli adım hayata geçirilmiş oldu. Bugünden itibaren ilkokullarda öğrenciler artık andımızı okumayacak. Başbakan Erdoğan andımız için, “Her sabah çocukları sıraya dizip, yağmurun, karın, soğuğun, sıcağın altında o çocuklara 1933’lerden kalma, geri kalmış ülkeleri çağrıştıran, soğuk savaş döneminin demir perde ülkelerini hatırlatan sloganlar attırmak milliyetçilik değildir” ifadelerini kullanmıştı.

Sizde Fikirlerinizi Paylaşın

E-Posta adresin asla başkalarıyla paylaşılmaz. Yıldızlı alanlar zorunludur *