Ayet ve Hadislerle Şifa Kaynağı “Bal”

Ayet ve Hadislerle Şifa Kaynağı “Bal”

Ayet ve Hadislerle Şifa Kaynağı Bal

Mucizevi Besin Kaynaklarından Biri: Bal

Kur’ân-ı Kerimde  Nahl Suresi vardır ve “nahl” kelimesi arı manasına gelmektedir. Bu sebepten de hayvanlar arasında arının özel bir yeri vardır. Arı Allah’ın vahyine yani ilhamına mazhar olmuştur. Mevlâ ona bal yapma sanat ve kabiliyetini en güçlü şekilde vermiş. O da harika bir şekilde peteği örmüş ve içini şifa olan balla doldurmuş ve bizlere sunmuştur. Arıyla ilgili olarak Mevlâ şöyle buyurmuştur:

“Rabb’in bal arısına şöyle vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çadırlardan evler edin. Sonra her çeşit meyveden ye de Rabb’inin yollarında boyun eğerek yürü. Arının karınlarından, renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar ki, onda insanlara şifâ vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir millet için Allah’ın büyüklüğüne işaret vardır.”

(Nahl, 16/68-69) buyurulur.

Peygamberimiz (sav) buyururlar:

“ Üç şeyde şifa vardır: Bal şerbeti içmekte, kan aldırmakta ve ateşle dağlamakta. Fakat ümmetimi zarûrî bir ihtiyaç olmadıkça ateşle dağlamaktan men ederim. ”

(Buhari, Tıb 3) .
Bir başka hadislerinde de:

“ Şifa iki şeydedir: Biri Kur’ân okumakta, diğeri bal şerbeti içmekte… ”

buyurmuşlardır. Bütün bunlar, balın vahiy kaynaklı bir şifâ olduğunu gösteriyor.

Enes b. Malik -radıyallâhu anh- ise:
“Peygamberimiz (sav) hasta olduğu zaman, ağzına bir avuç çörek otu atar, üzerine de su veya bal şerbeti içerdi.” demiştir.

Ebu Nuaym,“Bal şerbeti gönlümdeki sıkıntıyı ve üzüntüyü giderir, gözümün görme duyusunu da kuvvetlendirir.” buyurmuştur.

Bu ve buna benzer sözler, doğal gıda balın hayatımızda ne kadar önemli olduğunu ve bir çok hastalığı tedâvî ettiğini gözler önüne sermektedir.

Bazı gıdalar, içerikleri bakımından besin değeri düşük veya besin değeri yüksek diye adlandırılır. Kur’ân-ı Kerim’de “Onda insanlar için şifa vardır.” (Nahl, 16/68-69) beyânına mazhâr olan bal da besin değeri yüksek olan gıdalar grubundandır.

Ayet ve Hadislerle Şifa Kaynağı Bal

Bal, gerek içinde barındırdığı vitaminler ve minerallerle, gerekse yapısal özellikleri sebebiyle insanlar için tam bir şifâ niteliğindedir.

Balın en önemli özelliklerinden biri, içinde bakteri barınamamasıdır. Dr. Bodag F. Beck buna şöyle temas eder:
“-Bütün canlıların yaşamlarını devam ettirebilmek için bir miktar neme ihtiyaçları vardır. Bakteriler balla temas ettiklerinde nemden yoksun kalır ve yok olurlar. Ayrıca balın asidik tepkisi de bakterilerin yaşamaları için uygunsuz bir ortam oluşturur. İnsan vücûdunu etkileyen birçok mikro-organizma balda yok olur. Bal, içinde bakteri barındırmamakla kalmaz aynı zamanda bir bakteri yok edici olarak da kullanılır. Örneğin antibiyotiklere karşı dirençli olduğu bilinen MRSA bakterisinin bala karşı koyamadığı tespit edilmiştir.”
Dr. W. Sackett, bal sayesinde tifo mikroplarını 48 saat içinde yok etmiştir. Dizanteri mikropları 10 saat içinde ölmüştür. Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi bal, “şifa” yönü son derece güçlü bir besindir.
Henüz günümüzde kesin olarak tespit edilmiş bu özelliğine, Kur’ân’da 1.400 yıl önceden dikkat çekilmiştir. Kuşkusuz bu da, sonsuz kudret sahibi Allâh’ın indirmiş olduğu Kur’ân’ın mûcizelerinden biridir.

Kaynak: Şebnem Dergisi

Sizde Fikirlerinizi Paylaşın

E-Posta adresin asla başkalarıyla paylaşılmaz. Yıldızlı alanlar zorunludur *