Aşure Günü Oruç Dışında Yapılması Efdal İbadetler

Aşure Günü Oruç Dışında Yapılması Efdal İbadetler

Aşure Günü

Aşure günü orucu, Ramazan orucundan önce farz olarak tutulan oruçtu. Ondan sonra Peygamber Efendimizin (sav) hiç terk etmediği bir sünneti oldu. Ashabı kiramdan Muavviz kızı Rubeyyi rivayet etmiştir. “Aşure gününün kuşluk vaktinde Medine civarında ki ensar köylerine Rasulullah şöyle haber göndermiştir:

“Kim oruçlu olarak sabahladıysa orucunu tamamlasın. Kim de oruç tutmadıysa günün kalanını o güne hürmeten oruçlu gibi tamamlasın.”

Bu haberden sonra biz Aşure günü oruç tutar, çocuklarımıza da tuttururduk.”

Hatta bazı büyükler “Aşure günü vahşi hayvanlar bile bir şey yemez” diyerek bu gün oruç tutmanın önemine bir kez daha değinmişlerdir.

Aşure günü oruç dışında yapılması efdal olan ibadetler

1. Eve ufak tefek erzak alınırsa, o sene boyunca evde bereket olur. Zira Efendimiz:

“Kim ki kendinin ve aile efradının nafakasını geniş tutarsa Cenab-ı Hakk’da senenin tamamında o kişinin rızkını genişletir.”

(Ramuzül Ehadis Sh: 446/5563)

2. En az 10 müslümana birer selam veya bir müslümana 10 selam verilir. Yine peygamberimiz:

“Her kim Aşure gününde müslümanlardan 10 kişiye selam verirse o kişi bütün müslümanlara selam vermiş gibidir.”

(Şir’atül İslam şerhi Sh:217)

3. Aşure günü fukara sevindirilir. Hz. Muhammed (sav):

“Kim ki Aşure günü zerre miktarı tasaddukta bulunsa, Cenab-ı hak ona Uhut dağı kadar sevap verir. Kıyamet günü o sevaplar mizanına konulur.”

(Şir’atül İslam Şerhi Sh:217)

4. O gün gusletmek çok faziletlidir. Bu konuyla ilgili hadisi şerifler:

“Aşure günü boy abdesti alan ölüm hastalığından başka hastalık görmez.”

Aşure günü iki defa boy abdesti alan kişinin gözlerinde ebediyyen hastalık olmaz.”

Kim ki Aşure günü gusledecek olursa Anasından doğduğu gün gibi Cenab-ı Hakk onu günahlarından temizler.”

Hatta bugün vazifeli melekler tarafından sulara zemzem suyu karıştırılır. Bugün gusül almak kadar bu sudan içmek de şifadır.

Aşure Günü İbadet Etmek

5. “Sübhanallahi mil el mizan ve müntehel ilmi ve meblegar rizza ve zinetel arş” duası 10 defa okunur.

6. Akrabaları ziyaret ederek sıla-i rahim yapmak. Zira efendimiz (sav):

“Kim akrabaları ile ilşkisini kesmiş iken Aşure günü onları ziyaret ederse Allah Teala ona Zekeriyya (as) ve İsa (as)’ın nasibini verir. Ve orta parmakla şehadet parmağının yakınlığı gibi Cennette o iki peygambere komşu eder.”

(Şir’atül İslam Şerhi)

7. Zikir meclislerinde bulunmalı. Bu husuta Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

“Kim ki Aşure günün Allah’ı anan bir topluluğa gider, onlarla beraber bulunursa cennetine koymak Allah üzerine haktır.”

(Şir’atül İslam Şerhi)

8. Açlar doyurulur, giyecek bir şeyi olmayanlar giydirilir, yetimlerin gönlü alınır.

“Kim ki, Aşure günü eliyle bir yetimin başını okşarsa Cenab-ı Hakk yetimin başındaki saçın her teli için cennette yüksek dereceler verir.”

(Şir’atül İslam Şerhi)

Aşure Günü Namazı

9. Hüsama namazı kılınır.

Husama Namazı; kıyamet günü, hak iddia edenlere bu namazla mukabele edilir. Mübarek gece ve gündüzlerde kılmayı ihmal etmemelidir.

4 rek’at bir namazdır. Dördüncü rek’atte selam verilir. Aynen öğlen namazının sünneti gibi kılınır.

1. rek’atte 1 Fatiha, 11 İhlası şerif
2. rek’atte 1 Fatiha, 10 ihlas, 3 Kafirun
3. rek’atte 1 Fatiha, 10 ihlas, 1 Tekasür Suresi
4. rek’atte 1 Fatiha, 15 ihlası şerif, 1 Ayetel Kürsi okunur.

10. Aşure gününen mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınır. Her rek’atte 1 Fatiha 50 İhlas-ı şerif okunur. Namazdan sonra 100 Salavat-ı Şerife okunur.

Öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır. Her rek’atte 1 Fatiha 50 İhlas-ı Şerif okunur. Namazdan sonra 7 İstiğfarı şErif, 70 Salavatı şerife, 70 defa da “La havle ve la
kuvvete illa billahil aliyyil azim” denilir. Ümmeti Muhammed için dua edilir.

Allah bu günün hürmetine dualarımızı kabul etsin…

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir