Aile Hayatına En Güzel Örnek “Hz. Muhammed”

Aile Hayatına En Güzel Örnek “Hz. Muhammed”

İslamda Aile Hayatı

İslamda Karı Kocanın Görev Paylaşımı

İslam’da aile, korunması gereken kutsalların başında gelir. Bu sebeple ailenin başında koruyup kollamakla görevli aile reisi vardır. Bu da İslam dinine göre koca ve babadır.

İslam’da aile reisi, sorumlulukları olanca ağırlığıyla yüklenen, geçimi temin etme görevini de omuzlarına alan kimse demektir. Hanım aile reisi gibi dış işlerinde çalışarak, geçim temin etme zorunda değildir.

Efendimiz (sav), kızı Fatıma (ranha) ile damadı Ali (ra)’yı evlendirdiği sırada, evin iç işlerini kızı Fatıma’ya, dış işlerini de damadı Ali’ye verirken şu tavsiyede bulunmuştur:

“Çeşmeden su getirmek, hamur yoğurup ekmek yapmak, evin temizliğini yapıp iç işlerini düzenlemek Fatıma’ya aittir. Dış işleri de Ali’nin sorumluluğundadır!.”

Bununla beraber, bey ev işlerine de yardım edebileceği gibi, hanımın da dış ilerinde beye destek olması da caiz görülmüştür. Nitekim Efendimiz (sav), ev işlerinde ailesine yardım etmiş, hatta evdeki bu yardımın ümmetine de sünnet olduğu da kitaplarda belirtilmiştir.

İslamda Aile Hayatı

Kadın Kocasına Yemek Yapmak Zorunda mıdır?

Kadının yiyeceği, giyeceği, oturacağı yerin temini nikahlı kocasına aittir.  Zira Peygamberimiz (sav):

“Kocanın malından, iyilikle sana ve çocuğuna yetecek kadar al.”

buyurmuşlardır.

Hanımların yemek pişirmesi, çamaşır yıkaması, evin işlerini yapması, kocasının yükünü hafifletmeye çalışması ahlaki birer görevdir ve şerefli bir hizmettir.

Peygamberimiz (sav) nitekim bu konuda kızı Fatıma’ya: “Kızım sen ev işlerini, Ali de dış işleri görsün.” buyurdu.

Her şeyde olduğu gibi Peygamberimiz (sav) aile hayatında bize en güzel örnektir. Bu günkü aile sıkıntılarımızın başında maalesef Kur’an ve sünnetten ayrılmamız gelmektedir.

İslamda Aile Hayatı

Anne Çocuğu Emzirmeye Zorlanır mı?

“Çocukların, annelerinin nafakaları ve elbiseleri kendileri için çocuk doğurdukları (kocaları) üzerinedir.” (Bakara, 2/233)

Bir anneye doğurduğun çocuğu emzir diye zorlanılmaz. Ancak çocuk anasından başka kadınları emmez ise zorlanılır. Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de:

“Anneler çocuklarını tam iki sene emzirirler.”( Bakara, 2/233) ayet-i kerimesi, kadınların çocuklarını emzirmelerine delildir.

Annesi çocuğunu emzirmediği müddetçe babası ücretle bir sütanne tutup, annesinin yanında çocuğu emzirir. Zira çocuğu koruma ve terbiye etme hakkı annenindir.

Çocuğunu emzirmek, anne üzerine diyaneten lazımdır. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de geçen, “Anneler çocuklarını tam iki sene emzirirler.” ifadesi haber sigası ile tekitli emirdir. (Mevkufat 1/597)

Kaynak: Hukuku İslamiyye Ömer Nasuhi Bilmen 2/483

Yorumlar

“Aile Hayatına En Güzel Örnek “Hz. Muhammed”” için bir cevap

  1. Emre ÖZDEMİR dedi ki:

    Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu:

    “Kadınların şerlisi kendini beğenip kibirlenen ve (açılıp saçılarak) teberrüc yapanlardır. Onlar münafıktırlar. Bu yüzden kadınlardan cennete girecek olanlar ayağı sekili karga gibi azdır.”

    (Sahih, Beyhaki, c. 7, s.82)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir